Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka na šk. rok 2018/2019 Prijatí na odbor 6317M obchodná akadémia: Prijatí na odbor 6317M obchodná akadémia na základe kritérií pre šk. rok 2018/2019 Neprijatí na odbor 6317M obchodná akadémia: Neprijatí na...

NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ PEDAGÓGOV

NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ PEDAGÓGOV

V rámci európskeho projektu ERASMUS + Mobility sa vyučujúce Obchodnej akadémie Dudova, Ing. Kristína Tokárová a Mgr. Viera Matejová zúčastnili dvojtýždňovej pracovnej stáže v Spolkovej republike Nemecko, v meste...

Beseda s colníkom

Beseda s colníkom

Dňa 2.5.2018 prijal pozvanie na besedu do našej školy Ing. Marián Laščiak z Finančnej správy Slovenskej republiky. Besedy sa zúčastnili žiaci II. B triedy. Keďže žiaci získali teoretické vedomosti z oblasti colnej politiky na hodinách podnikovej...

Návšteva v centrálnej pobočke ČSOB

Návšteva v centrálnej pobočke ČSOB

Dňa 26. apríla 2018 navštívili naši tretiaci nové priestory pobočky ČSOB v štvrti Zuckermandel pod Bratislavským hradom. Materskou spoločnosťou a jediným akcionárom ČSOB je jedna z najvýznamnejších bánk v západnej Európe,...

Exkurzia do Osvienčimu a Krakova

Exkurzia do Osvienčimu a Krakova

V pondelok a utorok 9.4. – 10. 4. 2018 absolvovali niektorí študenti prvého, druhého a tretieho ročníka spolu so svojimi vyučujúcimi   dejepisnú exkurziu do Poľska. Trasa viedla smerom do koncentračného tábora...

22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov

22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov

V piatok 13. 04. 2018 sa dobrovoľníci III. A a III. B zúčastnili dobrovoľnej zbierky, ktorú organizovala Liga proti rakovine. Naša škola sa každoročne zúčastňuje na tejto akcii so zámerom pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Dobrovoľníci...

Cestujeme Európou 2017-2018 5. kolo

Cestujeme Európou 2017-2018 5. kolo

Projekt - „Cestujeme Európou“ (školský rok 2017//2018)  Vyhodnotenie piateho kola      Víťazmi piateho kola - „Zachovajme si svoje tradície“ sa stali tieto pracovné skupiny: 1. miesto Česká...

Cestujeme Európou 2017-2018 4. kolo

Cestujeme Európou 2017-2018 4. kolo

Projekt - „Cestujeme Európou“ (školský rok 2017/2018) Vyhodnotenie štvrtého kola Víťazmi štvrtého kola „Ekonomické parametre štátu“ sa stali tieto pracovné skupiny: 1. miesto Česká republika 30 bodov 2....

Kritériá pre prijatie

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka denného štvorročného štúdia v šk. roku 2018/2019 V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Stretnutie projektových partnerov TRAM-WBL projektu u nás na škole

Stretnutie projektových partnerov TRAM-WBL projektu u nás na škole

“TRAM-WBL Engaging SMEs for Quality Transnational WBL experiences” Project number: n° 2015-1-IT01-KA202-004735 Správa zo zasadania riadiaceho výboru projektu TRAM-WBL. V dňoch 22.2. – 23.2.2018 sa uskutočnilo na našej škole OA Dudova 4 v...

Krajské kolo súťaže v písaní na PC

Krajské kolo súťaže v písaní na PC

     Dňa 15. februára 2018 sa uskutočnil na Obchodnej akadémii, Račianska 107, Bratislava už 52. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.      Našu...

Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali 2018

Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali 2018

V ŠALI SME ZÍSKALI CENU ! Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali nám priniesol úspech v podobe krásneho tretieho miesta za najlepšie logo cvičnej firmy Little Sweet Dream, s. r. o. Žiaci III.B, ktorí sa rozhodli pre podnikanie...

Workshop – stáž žiakov OA v rámci Európskeho programu Erasmus+

Workshop – stáž žiakov OA v rámci Európskeho programu Erasmus+

Dňa 25. 01. 2018 prezentovali 10 žiaci z triedy 4. A a 4. B svoju stáž v personálnej agentúre Wincott People, a.s. v Ostrave, na ktorej sa zúčastnili v rámci projektu MEMO – More Experience More Opportunities,...

Cestujeme Európou 2017-2018 3. kolo

Cestujeme Európou 2017-2018 3. kolo

Projekt - „Cestujeme Európou“ (školský rok 2017//2018)  Vyhodnotenie tretieho kola      Víťazmi tretieho kola „Najvýznamnejšie osobnosti politického a spoločenského života“ sa stali tieto pracovné...

Deň župných škôl v Avione 2018

Deň župných škôl v Avione 2018

Dňa 19. januára 2018 v čase od 9:00 do 17:00 h sa uskutočnil v nákupnom stredisku Avion v Bratislave už siedmy ročník prezentácie stredných odborných škôl. Na uvedenej akcii, ktorú zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj sa spolu...

Vianočné trhy na OA Dudova

Vianočné trhy na OA Dudova

Dňa 21. 12. 2017 sa opäť uskutočnili vianočné trhy na našej škole, ktoré ako vždy mali skvelú atmosféru vďaka pekne vyzdobením stánkom, dobrému jedlu a výbornému programu (tanec, spev, gitara). Všetkým by sme sa chceli poďakovať za vydarenú...

Cestujeme Európou 2017-2018 2. kolo

Projekt „Cestujeme Európou“ (školský rok 2017/2018)   Vyhodnotenie druhého kola      Víťazmi druhého kola „Najvýznamnejšie symboly krajiny“ sa stali tieto pracovné skupiny: 1. miesto Česká republika...

Vianočný bazár

Vianočný bazár

Dňa 20.12.2017 sa konal na našej škole vianočný bazár, do ktorého sa aktívne zapojili žiaci našej školy. Kúpou predmetov prispeli na dobrú vec. Výťažok bol odoslaný na účet nadácie „Dobrý anjel“. Nevydražené veci žiaci odovzdali priamo riaditeľke...

Vietnam – brána do Indočíny

Vietnam – brána do Indočíny

Vďaka celoštátnemu vzdelávaciemu projektu – „Svet okolo nás“ sa 12. decembra 2017 žiaci B a II. B zúčastnili projekcie spojenej s diskusiou – „Vietnam brána do Indočíny“.      Ide o celoštátny vzdelávací...

 • Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka

 • NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ PEDAGÓGOV

  NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ PEDAGÓGOV

 • Beseda s colníkom

  Beseda s colníkom

 • Návšteva v centrálnej pobočke ČSOB

  Návšteva v centrálnej pobočke ČSOB

 • Exkurzia do Osvienčimu a Krakova

  Exkurzia do Osvienčimu a Krakova

 • 22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov

  22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov

 • Cestujeme Európou 2017-2018 5. kolo

  Cestujeme Európou 2017-2018 5. kolo

 • Cestujeme Európou 2017-2018 4. kolo

  Cestujeme Európou 2017-2018 4. kolo

 • Kritériá pre prijatie

 • Stretnutie projektových partnerov TRAM-WBL projektu u nás na škole

  Stretnutie projektových partnerov TRAM-WBL projektu u nás na škole

 • Krajské kolo súťaže v písaní na PC

  Krajské kolo súťaže v písaní na PC

 • Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali 2018

  Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali 2018

 • Workshop – stáž žiakov OA v rámci Európskeho programu Erasmus+

  Workshop – stáž žiakov OA v rámci Európskeho programu Erasmus+

 • Cestujeme Európou 2017-2018 3. kolo

  Cestujeme Európou 2017-2018 3. kolo

 • Deň župných škôl v Avione 2018

  Deň župných škôl v Avione 2018

 • Vianočné trhy na OA Dudova

  Vianočné trhy na OA Dudova

 • Cestujeme Európou 2017-2018 2. kolo

 • Vianočný bazár

  Vianočný bazár

 • Vietnam – brána do Indočíny

  Vietnam – brána do Indočíny

 • Celoškolská súťaž žiakov v spracovaní informácií na počítači v súťažnej disciplíne – písanie na počítači

  Celoškolská súťaž žiakov v spracovaní informácií na počítači v súťažnej disciplíne – písanie na...

Partly Cloudy

16°C

Bratislava

Partly Cloudy

Wind: 6.44 km/h

 • 27 May 2018

  Partly Cloudy 27°C 16°C

 • 28 May 2018

  Scattered Thunderstorms 27°C 17°C

21. 11. 2012 sme sa zapojili do 5. ročníka OSJL.

Porota z 15 účastníkov po absolvovaní vedomostného testu, štylistickej časti a rétorického prejavu vyhodnotila školské kolo:

Kategória Aimages

1. Andrea Regélyová (III. B)

2. Erika Vallová (III. C)

3. Daniela Jahnová (III. D)

Kategória B

1. Romana Sládkovičová (II. B)

2. Nikola Drahusová (I. B)

3. Karin Rigáňová (II. A)

Víťazky školského kola nás budú reprezentovať v krajskom kole.

Srdečne blahoželáme!

16. 11. 2012 sa aj naša škola pripojila k stovkám dobrovoľníkov, aby pomohla dobrej veci. Nadácia pre deti Slovenska usporiadala už po 14- krát prostredníctvom celoročnej finančnej zbierky „Hodina deťom“ akciu „Uličnica“, aby tak pomohla pri podpore rôznych organizácií a projektov zameraných na pomoc a rozvoj detí a mládeže vo všetkých regiónoch Slovenska.

Dobrovoľníckej práce sa z našej školy zúčastnilo 29 žiakov : Blažíčková, Valentová, Schreiberová, Matulová, Horváthová, Šarmírová, Janokovičová, Veselý, Lošonský, Jahnová, Karelová, Cicák, Dršková – III. D; Vlček, Tóth, Rusňáková, Smiščíková, Caffi – III. A; Hucíková, Cséfalvay, Sládečková, Šípošová – III.C ; Sojáková, Trautenbergerová, Manová, Maxonová, Harcula, Mráz, Fiala, Janák – II. C.

Spolu vyzbierali : 439, 80 eur.

Najúspešnejšie tímy :

 1. Hucíková,   Cséfalvay – III. C - 123, 16 eur
 2. Šarmírová, Horváthová, Jankovičová – III. D - 66,51 eur
 3. Sládečková, Šípošová – III.C - 60, 94 eur

Za  tento deň   všetkým zúčastneným žiakom patrí vďaka za aktívnu pomoc a úspešnú reprezentáciu našej školy.

                                                                             Mgr. Jarmila Búčiová

2012-11-13 00001Imatrikulácie

 Dňa 26.10.2012 sme sa zúčastnili imatrikulácií, kde sme oficiálne privítali prvákov na našej škole. Tie sa konali v Zrkadlovom háji, tak ako je to zvykom každý rok. Imatrikuláciami nás sprevádzali dvaja zábavní moderátori spolu so svojimi spolužiakmi ( 3. C, 3. D). Okrem zaujímavých disciplín, ktoré museli prváci plniť, sme videli dve famózne spevácke vystúpenia v prevedení Chanel Danis a Eriky Reindlovej. Eriku hudobne sprevádzal Daniel Sládek, bývalý profesor našej školy.

 Po programe sme sledovali film s názvom "Kúpili sme Zoo". Tento príbeh je typická americká rodinná komédia, ktorá zaujala väčšinu zúčastnených.

 Na záver by sme chceli poďakovať vedeniu, štatutárnej zástupkyni Ing. Ferenčíkovej za pekný príhovor a samozrejme všetkým žiakom.

Tešíme sa na ďalší rok!

 Žiaci 3. C a 3. D 

ecardNávšteva závodu Volkswagen je nielen skutočným potešením pre nadšencov automobilov, ale aj veľmi dobrou odbornou exkurziou pre mládež. V mesiaci október navštívili žiaci druhých ročníkov v rámci predmetu podniková ekonomika tento výrobný podnik s medzinárodnou pôsobnosťou. Podnik, v ktorom je zamestnaných vyše 700 zamestnancov a moderné technológie vám zaručí jedinečný zážitok. Výrobný podnik Volkswagen začal svoju činnosť na Slovensku v roku 1992. V súčasnosti sa vo výrobe vyrábajú automobily typu Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen Up, Škoda Citigo, Seat Mil a v neposlednom rade do výrobného portfólia závodu patrí aj produkcia karosérií Porshe Cayenne. Môžete vidieť ako vás obklopuje veľké množstvo strojov ako napríklad „šimi a svatba“, ktoré vo veľkej miere zamestnancom Volkswagenu uľahčujú prácu. Pokiaľ chcete vidieť skonštruovanie automobilu, pásovú výrobu, pokročilú technológiu a vkročiť do tajov veľkovýroby máte možnosť priamo v závode v Bratislave. Chceli by sme poďakovať pani profesorke Mgr. Berešovej za zorganizovanie exkurzie, ktorá nám pomohla pochopiť preberané učivo prepojením teórie s praxou. Volkswagen das Auto.

                                                                                              Napísala Denisa Hurčíková II.B

Biela pastelka 2012

26.09. 2012 vyvrcholil 11. ročník verejnej zbierky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Do charitatívnej zbierky Biela pastelka zameranej na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím sa naša zapojila po tretíkrát. Dobrovoľníci z našej školy – žiaci tretích ročníkov : Mikulička, Dvořáková, Táncsoš, Mašková, Palkovičová, Gazsó, Caffi, Šikulová, Zajdenová, Pešková, Cicák, Gažovičová, Helingerová, Glasová, Miškeríková, Baumgartnerová, Karelová, Jahnová, Tóth, Vlček, Ďuriášová, Vallová, Šándorová, Šrámková, Gáálová, Hucíková, Jankovičová, Horváthová, Šarmírová, Szabová, Bérešová spoluvyzbierali 789,54 eur, čím prispeli k skvalitneniu a zlepšeniu života ľudom, ktorí musia nahradiť svoj zrak inými zmyslami. Najúspešnejší dobrovoľníci : Simona Jankovičová, Barbora Horváthová a Silvia Šarmírová – 129,35 eur; Jaroslava Helingerová a Dagmar Glasová – 103,86 eur; Ildikó Gáalová a Magdaléna Hucíková - 80,29 eur.

Všetkým žiakom za ich aktívny prístup ďakujeme.

Mgr. Jarmila Búčiová

2012-09-25 00004  2012-09-25 000012012-09-26 00003 2012-09-26 000022012-09-26 00001

Go to top