Oznam o diaľkovom štúdiu

Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava otvára od 1. septembra 2018  4 - ročné diaľkové štúdium – študijný odbor 6317 M obchodná akadémia. Prijímame študentov  aj do vyšších ročníkov.

OPRAVNÉ SKÚŠKY

Opravné skúšky za 2. polrok šk. roka 2017/2018 sa konajú v nasledovných termínoch: 23. augusta 2018 (štvrtok) o 8.00 h – NEJ, POE, UCT, MAT, TEA 24. augusta 2018 (piatok) o 8.00 h – SJL, ANJ

Potvrdenia o návšteve školy

Potvrdenia o návšteve školy

Potvrdenia o návšteve školy sa počas prázdnin vydávajú utorok a štvrtok od 09.00 do 11.00 h.

Milé kolegyne, kolegovia a žiaci, priatelia školy,

považujem za potrebné Vás osloviť. V živote všetko má svoj začiatok a aj svoj koniec. Tak je tomu aj s mojim pracovným životom. Zdravotný stav ma donútil ukončiť pracovný pomer dohodou. Preto zo zdravotných dôvodov odchádzam do...

NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ ŠTUDENTOV

NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ ŠTUDENTOV

V rámci európskeho projektu ERASMUS + sa študenti Vyššieho odborného štúdia zúčastnili mesačnej pracovnej stáže v Spolkovej republike Nemecko, v meste Jena. Zo študijného odboru „Financie“ boli vybrané študentky Ivana Rehak a Lucia...

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka na šk. rok 2018/2019 Prijatí na odbor 6317M obchodná akadémia: Prijatí na odbor 6317M obchodná akadémia na základe kritérií pre šk. rok 2018/2019 Neprijatí na odbor 6317M obchodná akadémia: Neprijatí na...

NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ PEDAGÓGOV

NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ PEDAGÓGOV

V rámci európskeho projektu ERASMUS + Mobility sa vyučujúce Obchodnej akadémie Dudova, Ing. Kristína Tokárová a Mgr. Viera Matejová zúčastnili dvojtýždňovej pracovnej stáže v Spolkovej republike Nemecko, v meste...

Beseda s colníkom

Beseda s colníkom

Dňa 2.5.2018 prijal pozvanie na besedu do našej školy Ing. Marián Laščiak z Finančnej správy Slovenskej republiky. Besedy sa zúčastnili žiaci II. B triedy. Keďže žiaci získali teoretické vedomosti z oblasti colnej politiky na hodinách podnikovej...

Návšteva v centrálnej pobočke ČSOB

Návšteva v centrálnej pobočke ČSOB

Dňa 26. apríla 2018 navštívili naši tretiaci nové priestory pobočky ČSOB v štvrti Zuckermandel pod Bratislavským hradom. Materskou spoločnosťou a jediným akcionárom ČSOB je jedna z najvýznamnejších bánk v západnej Európe,...

Exkurzia do Osvienčimu a Krakova

Exkurzia do Osvienčimu a Krakova

V pondelok a utorok 9.4. – 10. 4. 2018 absolvovali niektorí študenti prvého, druhého a tretieho ročníka spolu so svojimi vyučujúcimi   dejepisnú exkurziu do Poľska. Trasa viedla smerom do koncentračného tábora...

22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov

22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov

V piatok 13. 04. 2018 sa dobrovoľníci III. A a III. B zúčastnili dobrovoľnej zbierky, ktorú organizovala Liga proti rakovine. Naša škola sa každoročne zúčastňuje na tejto akcii so zámerom pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Dobrovoľníci...

Cestujeme Európou 2017-2018 5. kolo

Cestujeme Európou 2017-2018 5. kolo

Projekt - „Cestujeme Európou“ (školský rok 2017//2018)  Vyhodnotenie piateho kola      Víťazmi piateho kola - „Zachovajme si svoje tradície“ sa stali tieto pracovné skupiny: 1. miesto Česká...

Cestujeme Európou 2017-2018 4. kolo

Cestujeme Európou 2017-2018 4. kolo

Projekt - „Cestujeme Európou“ (školský rok 2017/2018) Vyhodnotenie štvrtého kola Víťazmi štvrtého kola „Ekonomické parametre štátu“ sa stali tieto pracovné skupiny: 1. miesto Česká republika 30 bodov 2....

Kritériá pre prijatie

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka denného štvorročného štúdia v šk. roku 2018/2019 V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Stretnutie projektových partnerov TRAM-WBL projektu u nás na škole

Stretnutie projektových partnerov TRAM-WBL projektu u nás na škole

“TRAM-WBL Engaging SMEs for Quality Transnational WBL experiences” Project number: n° 2015-1-IT01-KA202-004735 Správa zo zasadania riadiaceho výboru projektu TRAM-WBL. V dňoch 22.2. – 23.2.2018 sa uskutočnilo na našej škole OA Dudova 4 v...

Krajské kolo súťaže v písaní na PC

Krajské kolo súťaže v písaní na PC

     Dňa 15. februára 2018 sa uskutočnil na Obchodnej akadémii, Račianska 107, Bratislava už 52. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.      Našu...

Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali 2018

Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali 2018

V ŠALI SME ZÍSKALI CENU ! Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali nám priniesol úspech v podobe krásneho tretieho miesta za najlepšie logo cvičnej firmy Little Sweet Dream, s. r. o. Žiaci III.B, ktorí sa rozhodli pre podnikanie...

Workshop – stáž žiakov OA v rámci Európskeho programu Erasmus+

Workshop – stáž žiakov OA v rámci Európskeho programu Erasmus+

Dňa 25. 01. 2018 prezentovali 10 žiaci z triedy 4. A a 4. B svoju stáž v personálnej agentúre Wincott People, a.s. v Ostrave, na ktorej sa zúčastnili v rámci projektu MEMO – More Experience More Opportunities,...

Cestujeme Európou 2017-2018 3. kolo

Cestujeme Európou 2017-2018 3. kolo

Projekt - „Cestujeme Európou“ (školský rok 2017//2018)  Vyhodnotenie tretieho kola      Víťazmi tretieho kola „Najvýznamnejšie osobnosti politického a spoločenského života“ sa stali tieto pracovné...

Deň župných škôl v Avione 2018

Deň župných škôl v Avione 2018

Dňa 19. januára 2018 v čase od 9:00 do 17:00 h sa uskutočnil v nákupnom stredisku Avion v Bratislave už siedmy ročník prezentácie stredných odborných škôl. Na uvedenej akcii, ktorú zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj sa spolu...

 • Oznam o diaľkovom štúdiu

 • OPRAVNÉ SKÚŠKY

 • Potvrdenia o návšteve školy

  Potvrdenia o návšteve školy

 • Milé kolegyne, kolegovia a žiaci, priatelia školy,

 • NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ ŠTUDENTOV

  NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ ŠTUDENTOV

 • Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka

 • NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ PEDAGÓGOV

  NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ PEDAGÓGOV

 • Beseda s colníkom

  Beseda s colníkom

 • Návšteva v centrálnej pobočke ČSOB

  Návšteva v centrálnej pobočke ČSOB

 • Exkurzia do Osvienčimu a Krakova

  Exkurzia do Osvienčimu a Krakova

 • 22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov

  22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov

 • Cestujeme Európou 2017-2018 5. kolo

  Cestujeme Európou 2017-2018 5. kolo

 • Cestujeme Európou 2017-2018 4. kolo

  Cestujeme Európou 2017-2018 4. kolo

 • Kritériá pre prijatie

 • Stretnutie projektových partnerov TRAM-WBL projektu u nás na škole

  Stretnutie projektových partnerov TRAM-WBL projektu u nás na škole

 • Krajské kolo súťaže v písaní na PC

  Krajské kolo súťaže v písaní na PC

 • Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali 2018

  Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali 2018

 • Workshop – stáž žiakov OA v rámci Európskeho programu Erasmus+

  Workshop – stáž žiakov OA v rámci Európskeho programu Erasmus+

 • Cestujeme Európou 2017-2018 3. kolo

  Cestujeme Európou 2017-2018 3. kolo

 • Deň župných škôl v Avione 2018

  Deň župných škôl v Avione 2018

Clear

17°C

Bratislava

Clear

Wind: 11.27 km/h

 • 17 Aug 2018

  Mostly Sunny 30°C 17°C

 • 18 Aug 2018

  Partly Cloudy 31°C 19°C

21. 11. 2012 sme sa zapojili do 5. ročníka OSJL.

Porota z 15 účastníkov po absolvovaní vedomostného testu, štylistickej časti a rétorického prejavu vyhodnotila školské kolo:

Kategória Aimages

1. Andrea Regélyová (III. B)

2. Erika Vallová (III. C)

3. Daniela Jahnová (III. D)

Kategória B

1. Romana Sládkovičová (II. B)

2. Nikola Drahusová (I. B)

3. Karin Rigáňová (II. A)

Víťazky školského kola nás budú reprezentovať v krajskom kole.

Srdečne blahoželáme!

16. 11. 2012 sa aj naša škola pripojila k stovkám dobrovoľníkov, aby pomohla dobrej veci. Nadácia pre deti Slovenska usporiadala už po 14- krát prostredníctvom celoročnej finančnej zbierky „Hodina deťom“ akciu „Uličnica“, aby tak pomohla pri podpore rôznych organizácií a projektov zameraných na pomoc a rozvoj detí a mládeže vo všetkých regiónoch Slovenska.

Dobrovoľníckej práce sa z našej školy zúčastnilo 29 žiakov : Blažíčková, Valentová, Schreiberová, Matulová, Horváthová, Šarmírová, Janokovičová, Veselý, Lošonský, Jahnová, Karelová, Cicák, Dršková – III. D; Vlček, Tóth, Rusňáková, Smiščíková, Caffi – III. A; Hucíková, Cséfalvay, Sládečková, Šípošová – III.C ; Sojáková, Trautenbergerová, Manová, Maxonová, Harcula, Mráz, Fiala, Janák – II. C.

Spolu vyzbierali : 439, 80 eur.

Najúspešnejšie tímy :

 1. Hucíková,   Cséfalvay – III. C - 123, 16 eur
 2. Šarmírová, Horváthová, Jankovičová – III. D - 66,51 eur
 3. Sládečková, Šípošová – III.C - 60, 94 eur

Za  tento deň   všetkým zúčastneným žiakom patrí vďaka za aktívnu pomoc a úspešnú reprezentáciu našej školy.

                                                                             Mgr. Jarmila Búčiová

2012-11-13 00001Imatrikulácie

 Dňa 26.10.2012 sme sa zúčastnili imatrikulácií, kde sme oficiálne privítali prvákov na našej škole. Tie sa konali v Zrkadlovom háji, tak ako je to zvykom každý rok. Imatrikuláciami nás sprevádzali dvaja zábavní moderátori spolu so svojimi spolužiakmi ( 3. C, 3. D). Okrem zaujímavých disciplín, ktoré museli prváci plniť, sme videli dve famózne spevácke vystúpenia v prevedení Chanel Danis a Eriky Reindlovej. Eriku hudobne sprevádzal Daniel Sládek, bývalý profesor našej školy.

 Po programe sme sledovali film s názvom "Kúpili sme Zoo". Tento príbeh je typická americká rodinná komédia, ktorá zaujala väčšinu zúčastnených.

 Na záver by sme chceli poďakovať vedeniu, štatutárnej zástupkyni Ing. Ferenčíkovej za pekný príhovor a samozrejme všetkým žiakom.

Tešíme sa na ďalší rok!

 Žiaci 3. C a 3. D 

ecardNávšteva závodu Volkswagen je nielen skutočným potešením pre nadšencov automobilov, ale aj veľmi dobrou odbornou exkurziou pre mládež. V mesiaci október navštívili žiaci druhých ročníkov v rámci predmetu podniková ekonomika tento výrobný podnik s medzinárodnou pôsobnosťou. Podnik, v ktorom je zamestnaných vyše 700 zamestnancov a moderné technológie vám zaručí jedinečný zážitok. Výrobný podnik Volkswagen začal svoju činnosť na Slovensku v roku 1992. V súčasnosti sa vo výrobe vyrábajú automobily typu Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen Up, Škoda Citigo, Seat Mil a v neposlednom rade do výrobného portfólia závodu patrí aj produkcia karosérií Porshe Cayenne. Môžete vidieť ako vás obklopuje veľké množstvo strojov ako napríklad „šimi a svatba“, ktoré vo veľkej miere zamestnancom Volkswagenu uľahčujú prácu. Pokiaľ chcete vidieť skonštruovanie automobilu, pásovú výrobu, pokročilú technológiu a vkročiť do tajov veľkovýroby máte možnosť priamo v závode v Bratislave. Chceli by sme poďakovať pani profesorke Mgr. Berešovej za zorganizovanie exkurzie, ktorá nám pomohla pochopiť preberané učivo prepojením teórie s praxou. Volkswagen das Auto.

                                                                                              Napísala Denisa Hurčíková II.B

Biela pastelka 2012

26.09. 2012 vyvrcholil 11. ročník verejnej zbierky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Do charitatívnej zbierky Biela pastelka zameranej na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím sa naša zapojila po tretíkrát. Dobrovoľníci z našej školy – žiaci tretích ročníkov : Mikulička, Dvořáková, Táncsoš, Mašková, Palkovičová, Gazsó, Caffi, Šikulová, Zajdenová, Pešková, Cicák, Gažovičová, Helingerová, Glasová, Miškeríková, Baumgartnerová, Karelová, Jahnová, Tóth, Vlček, Ďuriášová, Vallová, Šándorová, Šrámková, Gáálová, Hucíková, Jankovičová, Horváthová, Šarmírová, Szabová, Bérešová spoluvyzbierali 789,54 eur, čím prispeli k skvalitneniu a zlepšeniu života ľudom, ktorí musia nahradiť svoj zrak inými zmyslami. Najúspešnejší dobrovoľníci : Simona Jankovičová, Barbora Horváthová a Silvia Šarmírová – 129,35 eur; Jaroslava Helingerová a Dagmar Glasová – 103,86 eur; Ildikó Gáalová a Magdaléna Hucíková - 80,29 eur.

Všetkým žiakom za ich aktívny prístup ďakujeme.

Mgr. Jarmila Búčiová

2012-09-25 00004  2012-09-25 000012012-09-26 00003 2012-09-26 000022012-09-26 00001

Go to top