NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ ŠTUDENTOV

NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ ŠTUDENTOV

V rámci európskeho projektu ERASMUS + sa študenti Vyššieho odborného štúdia zúčastnili mesačnej pracovnej stáže v Spolkovej republike Nemecko, v meste Jena. Zo študijného odboru „Financie“ boli vybrané študentky Ivana Rehak a Lucia...

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka na šk. rok 2018/2019 Prijatí na odbor 6317M obchodná akadémia: Prijatí na odbor 6317M obchodná akadémia na základe kritérií pre šk. rok 2018/2019 Neprijatí na odbor 6317M obchodná akadémia: Neprijatí na...

NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ PEDAGÓGOV

NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ PEDAGÓGOV

V rámci európskeho projektu ERASMUS + Mobility sa vyučujúce Obchodnej akadémie Dudova, Ing. Kristína Tokárová a Mgr. Viera Matejová zúčastnili dvojtýždňovej pracovnej stáže v Spolkovej republike Nemecko, v meste...

Beseda s colníkom

Beseda s colníkom

Dňa 2.5.2018 prijal pozvanie na besedu do našej školy Ing. Marián Laščiak z Finančnej správy Slovenskej republiky. Besedy sa zúčastnili žiaci II. B triedy. Keďže žiaci získali teoretické vedomosti z oblasti colnej politiky na hodinách podnikovej...

Návšteva v centrálnej pobočke ČSOB

Návšteva v centrálnej pobočke ČSOB

Dňa 26. apríla 2018 navštívili naši tretiaci nové priestory pobočky ČSOB v štvrti Zuckermandel pod Bratislavským hradom. Materskou spoločnosťou a jediným akcionárom ČSOB je jedna z najvýznamnejších bánk v západnej Európe,...

Exkurzia do Osvienčimu a Krakova

Exkurzia do Osvienčimu a Krakova

V pondelok a utorok 9.4. – 10. 4. 2018 absolvovali niektorí študenti prvého, druhého a tretieho ročníka spolu so svojimi vyučujúcimi   dejepisnú exkurziu do Poľska. Trasa viedla smerom do koncentračného tábora...

22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov

22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov

V piatok 13. 04. 2018 sa dobrovoľníci III. A a III. B zúčastnili dobrovoľnej zbierky, ktorú organizovala Liga proti rakovine. Naša škola sa každoročne zúčastňuje na tejto akcii so zámerom pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Dobrovoľníci...

Cestujeme Európou 2017-2018 5. kolo

Cestujeme Európou 2017-2018 5. kolo

Projekt - „Cestujeme Európou“ (školský rok 2017//2018)  Vyhodnotenie piateho kola      Víťazmi piateho kola - „Zachovajme si svoje tradície“ sa stali tieto pracovné skupiny: 1. miesto Česká...

Cestujeme Európou 2017-2018 4. kolo

Cestujeme Európou 2017-2018 4. kolo

Projekt - „Cestujeme Európou“ (školský rok 2017/2018) Vyhodnotenie štvrtého kola Víťazmi štvrtého kola „Ekonomické parametre štátu“ sa stali tieto pracovné skupiny: 1. miesto Česká republika 30 bodov 2....

Kritériá pre prijatie

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka denného štvorročného štúdia v šk. roku 2018/2019 V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Stretnutie projektových partnerov TRAM-WBL projektu u nás na škole

Stretnutie projektových partnerov TRAM-WBL projektu u nás na škole

“TRAM-WBL Engaging SMEs for Quality Transnational WBL experiences” Project number: n° 2015-1-IT01-KA202-004735 Správa zo zasadania riadiaceho výboru projektu TRAM-WBL. V dňoch 22.2. – 23.2.2018 sa uskutočnilo na našej škole OA Dudova 4 v...

Krajské kolo súťaže v písaní na PC

Krajské kolo súťaže v písaní na PC

     Dňa 15. februára 2018 sa uskutočnil na Obchodnej akadémii, Račianska 107, Bratislava už 52. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.      Našu...

Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali 2018

Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali 2018

V ŠALI SME ZÍSKALI CENU ! Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali nám priniesol úspech v podobe krásneho tretieho miesta za najlepšie logo cvičnej firmy Little Sweet Dream, s. r. o. Žiaci III.B, ktorí sa rozhodli pre podnikanie...

Workshop – stáž žiakov OA v rámci Európskeho programu Erasmus+

Workshop – stáž žiakov OA v rámci Európskeho programu Erasmus+

Dňa 25. 01. 2018 prezentovali 10 žiaci z triedy 4. A a 4. B svoju stáž v personálnej agentúre Wincott People, a.s. v Ostrave, na ktorej sa zúčastnili v rámci projektu MEMO – More Experience More Opportunities,...

Cestujeme Európou 2017-2018 3. kolo

Cestujeme Európou 2017-2018 3. kolo

Projekt - „Cestujeme Európou“ (školský rok 2017//2018)  Vyhodnotenie tretieho kola      Víťazmi tretieho kola „Najvýznamnejšie osobnosti politického a spoločenského života“ sa stali tieto pracovné...

Deň župných škôl v Avione 2018

Deň župných škôl v Avione 2018

Dňa 19. januára 2018 v čase od 9:00 do 17:00 h sa uskutočnil v nákupnom stredisku Avion v Bratislave už siedmy ročník prezentácie stredných odborných škôl. Na uvedenej akcii, ktorú zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj sa spolu...

Vianočné trhy na OA Dudova

Vianočné trhy na OA Dudova

Dňa 21. 12. 2017 sa opäť uskutočnili vianočné trhy na našej škole, ktoré ako vždy mali skvelú atmosféru vďaka pekne vyzdobením stánkom, dobrému jedlu a výbornému programu (tanec, spev, gitara). Všetkým by sme sa chceli poďakovať za vydarenú...

Cestujeme Európou 2017-2018 2. kolo

Projekt „Cestujeme Európou“ (školský rok 2017/2018)   Vyhodnotenie druhého kola      Víťazmi druhého kola „Najvýznamnejšie symboly krajiny“ sa stali tieto pracovné skupiny: 1. miesto Česká republika...

Vianočný bazár

Vianočný bazár

Dňa 20.12.2017 sa konal na našej škole vianočný bazár, do ktorého sa aktívne zapojili žiaci našej školy. Kúpou predmetov prispeli na dobrú vec. Výťažok bol odoslaný na účet nadácie „Dobrý anjel“. Nevydražené veci žiaci odovzdali priamo riaditeľke...

Vietnam – brána do Indočíny

Vietnam – brána do Indočíny

Vďaka celoštátnemu vzdelávaciemu projektu – „Svet okolo nás“ sa 12. decembra 2017 žiaci B a II. B zúčastnili projekcie spojenej s diskusiou – „Vietnam brána do Indočíny“.      Ide o celoštátny vzdelávací...

 • NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ ŠTUDENTOV

  NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ ŠTUDENTOV

 • Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka

 • NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ PEDAGÓGOV

  NEMECKO - PRACOVNÁ STÁŽ PEDAGÓGOV

 • Beseda s colníkom

  Beseda s colníkom

 • Návšteva v centrálnej pobočke ČSOB

  Návšteva v centrálnej pobočke ČSOB

 • Exkurzia do Osvienčimu a Krakova

  Exkurzia do Osvienčimu a Krakova

 • 22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov

  22. ročník finančnej zbierky Deň narcisov

 • Cestujeme Európou 2017-2018 5. kolo

  Cestujeme Európou 2017-2018 5. kolo

 • Cestujeme Európou 2017-2018 4. kolo

  Cestujeme Európou 2017-2018 4. kolo

 • Kritériá pre prijatie

 • Stretnutie projektových partnerov TRAM-WBL projektu u nás na škole

  Stretnutie projektových partnerov TRAM-WBL projektu u nás na škole

 • Krajské kolo súťaže v písaní na PC

  Krajské kolo súťaže v písaní na PC

 • Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali 2018

  Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali 2018

 • Workshop – stáž žiakov OA v rámci Európskeho programu Erasmus+

  Workshop – stáž žiakov OA v rámci Európskeho programu Erasmus+

 • Cestujeme Európou 2017-2018 3. kolo

  Cestujeme Európou 2017-2018 3. kolo

 • Deň župných škôl v Avione 2018

  Deň župných škôl v Avione 2018

 • Vianočné trhy na OA Dudova

  Vianočné trhy na OA Dudova

 • Cestujeme Európou 2017-2018 2. kolo

 • Vianočný bazár

  Vianočný bazár

 • Vietnam – brána do Indočíny

  Vietnam – brána do Indočíny

Cloudy

20°C

Bratislava

Cloudy

Wind: 22.53 km/h

 • 25 Jun 2018

  Rain 21°C 13°C

 • 26 Jun 2018

  Rain 22°C 13°C

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka na šk. rok 2018/2019

Prijatí na odbor 6317M obchodná akadémia:

Neprijatí na odbor 6317M obchodná akadémia:

 

 

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka denného štvorročného štúdia v šk. roku 2018/2019

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov, riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy, po vyjadrení Rady školy pri OA Dudova 4, Bratislava a so súhlasom BSK rozhodol, že v šk. roku 2018/2019 budú na tunajšej škole otvorené 2 triedy 1. ročníka štvorročného štúdia študijného odboru 6317 M - obchodná akadémia po 30 žiakov:

 • 1 trieda
– obchodná akadémia   
 • 1 trieda
– obchodná akadémia so zameraním – informatika v ekonomike 
    – s rozšírenou športovou prípravou

Spolu možno prijať 60 žiakov 9. ročníka ZŠ

1. Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí si v zákonne stanovenom termíne podali riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu a v školskom roku 2017/2018 získajú nižšie stredné vzdelanie.

2. Podmienkou pre prijatie do 1. ročníka je umiestnenie na 1. až 60. mieste na základe:

a)  výsledkov prijímacej skúšky  zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky

b)  výsledkov hodnotenia prospechu zo ZŠ

c)  výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka ZŠ

Termíny prijímacích skúšok: 1. termín  14. máj  2018 (pondelok)
  2. termín  17. máj  2018 (štvrtok)

Bez prijímacej skúšky bude prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahne v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % ( § 65 ods. 4, Školského zákona)

3. Započítavanie dosiahnutých výsledkov:

a)  dosiahnuté výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry   najviac 50 bodov, matematiky najviac 50 bodov t. j. spolu najviac 100 bodov.

b)  výsledky hodnotenia prospechu zo ZŠ maximálne 80 bodov
Zo známok na konci 8. roč. a na konci I. polroka 9. roč. z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika,  jeden cudzí jazyk (ak sa žiak učil dva cudzie jazyky započíta sa známka z toho, z ktorého dosiahol lepší prospech), dejepis, zemepis, prírodopis, fyzika, chémia sa vypočíta aritmetický priemer.

Priemer známok

Body za prospech

1,00 – 1,25

80

1,26 – 1,50

70

1,51 – 1,75

60

1,76 –2,00

50

2,01 –2,25

40

2,26 –2,50

30

2,51 – 2,75

20

2,76 – 3,00

10

3,00 a viac

0

c)  Dosiahnuté výsledky celoslovenského testovania žiakov 9 ročníka ZŠ  najviac 50 bodov zo slovenského jazyka  a literatúry, najviac 50 bodov z matematiky t. j. spolu 100 bodov

Úspešnosť v %

SJL(body)

MAT(body)

100 - 90

50

50

89 – 70

40

40

69 – 50

30

30

49 – 30

20

20

29 – 10

10

10

09 - 0

0

0

Celkové poradie uchádzačov určuje súčet bodov za:

a) výsledky písomnej formy prijímacích skúšok zo SJL a MAT

b) študijné výsledky na konci 8. ročníka a na konci 1. polroka 9. ročníka

c) výsledky na celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ

Spolu najviac získaných bodov

100 + 80 + 100 = 280 bodov

4. Pri rovnosti súčtu bodov bude uprednostnený uchádzač, ktorý bude spĺňať požiadavky v tomto poradí:

 • Žiak so zmenenou pracovnou schopnosťou -  uvedené v prihláške
 • víťaz krajského kola predmetovej olympiády z MAT a CUJ (1. – 3.) miesto, alebo súťaže vyhlásené MŠVVaŠ SR
 • dosiahol celkový vyšší súčet bodov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka a literatúry

Neprijatí pre nedostatok miesta budú uchádzači, ktorí dosiahnu celkový počet menší  ako uchádzač umiestnený na 60. mieste.
Žiak, ktorý na písomných testoch zo SJL, alebo MAT získal menej ako 5 bodov, nevyhovel prijímacím skúškam.

 5. Záverečné ustanovenia:

 • riaditeľ školy zverejní na bráne školy a na webovej stránke školy zoznam prijatých žiakov podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky,
 • v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov budú na zverejnenom ozname uvedené len číselné kódy pridelené uchádzačom,
 • riaditeľ školy odošle zákonnému zástupcovi uchádzača písomné rozhodnutie o prijatí najneskôr do 21. mája 2018 a oznámi termín, miesto a spôsob konania zápisu,
 • ak zákonný zástupca uchádzača v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie o prijatí je neplatné( podľa § 68 ods. 3 školského zákona) a uvedené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi, ktorý je v poradí,
 • pre uchádzačov, ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemohli zúčastniť prijímacej skúšky, riaditeľ školy určí náhradný termín. Riaditeľovi školy je potrebné predložiť lekárske potvrdenie najneskôr v deň prijímacej skúšky do 8:00 h.
 • proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa môže  zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia ( § 68, ods. 4)

Na zjednodušenie komunikácie školy so zákonným zástupcom uchádzača je vhodné na prihláške uviesť telefónne číslo zákonného zástupcu uchádzača.

Kritériá boli schválené a prerokované na pedagogickej rade dňa 14. 02. 2018.

Ing. Stanislav Krchnák
riaditeľ školy

Go to top