Aktivity školskej psychologičky

Spoznajme sa navzájom

Vzájomné spoznávanie sa v rámci kolektívu triedy, zisťovanie spoločných záujmov, rozvoj komunikačných zručností žiakov a navodenie príjemnej pracovnej atmosféry bolo cieľom teambuildingov, ktoré prebehli v septembri v prvých ročníkoch so školskou psychologičkou PhDr. Janou Pavlíkovou

 feedback gb3ff86339 1920

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava