Aktivity školskej psychologičky

Naša knižnica

Chill - out zónu v októbri obohatil novovzniknutý čitateľský kútik s knižnicou. Všetkým, ktorý prispeli tým, že priniesli zaujímavú knižku a pomohli tým dotvoriť našu novú knižnicu srdečne ďakujem. História, náučná a odborná literatúra, detektívky, romány, sci- fi či zábavná knihy môžu spríjemniť relaxovanie v tejto oddychovej zóne.

 Naša knižnica

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava