Aktivity školskej psychologičky

Oznam - Prezentácia na tému: Relaxácia

pole makInšpiráciu, ako sa relaxácia môže podieľať na zlepšovaní nášho životného štýlu a ako môže pomáhať zvládať náročné životné situácie, nájdete na stránkach školskej psychologičky. 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava