Aktivity školskej psychologičky

Úspešný pracovný pohovor

Ako sa dobre pripraviť na pracovný pohovor a ako najlepšie využiť túto možnosť na získanie pracovného miesta bolo predmetom aktivity školskej psychologičky pre žiakov štvrtých ročníkov. 

pohovor 100

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava