Školský poriadok

Školský poriadok

Škola má vypracovanú internú Smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou školského poriadku.

 
 
Powered by Phoca Download

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava