Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program je k nahliadnutiu v kancelárii vedenia školy.

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava