Srdečne Vás pozývame na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

dňa 12. februára  2020 (streda)  od 8.30 h do 13.00 h.

Obchodná akadémia

úspešná škola s mnohými oceneniami

ŠKOLA S TRADÍCIOU
ZALOŽENÁ V ROKU 1954

O nás

V školskom roku 2020/2021

Ponúkame možnosť štúdia v odboroch

  • obchodná akadémia
  • obchodná akadémia – marketing vo finančných službách
  • obchodná akadémia s rozšírenou športovou prípravou
študijné odbory OA
Obchodná akadémia

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia Dudova v Bratislave je škola s dlhoročnou tradíciou. Vznikla v roku 1954 ako Hospodárska škola, jedna z prvých samostatných škôl pre štúdium popri zamestnaní vo forme večerného štúdia a diaľkového štúdia. Prešla rôznymi stupňami vývoja: v školskom roku 1964/65 bol zmenený názov školy na 3 ročnú Ekonomickú školu s maturitou, v roku 1991 sa zmenil názov na Obchodnú akadémiu a štúdium na 4 ročné s maturitou.
Študijné odbory OA
Vyššie odborné štúdium

Vyššie odborné štúdium

Štúdium na pomaturitnom dennom vyššom odbornom štúdiu pri OA Dudova 4, 851 02 Bratislava, je ukončené absolventskou skúškou a získaním absolventského diplomu. Podľa medzinárodnej klasifikácie stupňov vzdelania ISCED (International Standard Classification of Education) je tento typ štúdia zaradený do stupňa vzdelania ISCED 5B – terciárne vzdelávanie.

Absolvent má právo používať titul „DiS“ – diplomovaný špecialista.

Študijné odbory VOŠ
Prijímacie konanie

Prijímacie konanie

Kritériá na prijímanie do I. ročníka

2020/2021
Informácie budú priebežne aktualizované

 

 

 

 

 

Harmonogram

Vitajte na
Obchodnej akadémii

Naša škola ponúka:

  • kvalitnú výučbu cudzích jazykov s podporou interaktívnych tabúľ,
  • moderne zariadené triedy s počítačmi a dataprojektormi,
  • dobrú dostupnosť všetkými spojmi MHD z jednotlivých mestských častí Bratislavy,
  • zelené a príjemné prostredie v okolí školy,
  • spoluprácu s finančnými a ekonomickými inštitúciami,
  • možnosť získať certifikát z ovládania znalostí účtovných programov od firmy KROS (Alfa plus, Olymp, Omega),
  • ECDL – možnosť získať certifikát znalostí a zručností pri práci s PC (európsky vodičák na počítače),

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Duálny systém vzdelávania

3 – ročné pomaturitné vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných škôl v šk. r. 2019/2020.

 

euroscola logo nove velke

Informácie o preukaze ISIC/EURO26

Image

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava