Po prezentácii stredných škôl v Avione sa naša škola zúčastnila dňa 12.10.2018 v Senci a 19.10.2018 v Malackách prezentácie stredných škôl, ktorá bola organizovaná Bratislavským samosprávnym krajom pod názvom Župné školy pre teba. Išlo 1x o prezentáciu stredných škôl mimo hlavného mesta, ktorej cieľom bolo priblížiť žiakom mimo-bratislavských základných škôl možnosti štúdia na stredných školách v rámci Bratislavského kraja.

      Na otvorení prezentácie v Senci sa osobne zúčastnil predseda BSK Ing. Juraj Droba s primátorom mesta Senec. V Malackách otváral podujatie osobne riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu Mgr. Igor Urbančík spolu s primátorom mesta Malacky.

      Cieľom prezentácie SŠ bolo poskytnúť žiakom základných škôl informácie o stredných školách, jednotlivých odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia a úspechoch jednotlivých stredných škôl.

 Všetkých žiakov, ktorí prejavili záujem o štúdium na našej škole sme pozvali na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať na našej škole dňa 05.12.2018.

Senec

Malacky