Pavol Jozef Šafárik

Pod týmto názvom Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila projekt pre stredné školy pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Aj naša škola sa opäť zapojila. Prváci našej školy vyrábali umelecké dielka – záložky, ktoré slúžia nielen na podporu čítania, ale umožňujú študentom nadviazať kontakty s vyžrebovanou partnerskou školou. V tomto roku sa ňou stala Obchodná akadémia z Topoľčian.

Naši žiaci a žiaci z partnerskej školy stvárnili a predstavili významnú osobnosť vedy z obdobia národného obrodenia.

z1zalo3