slovenska vlajka

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

28. 11. 2018 sa konalo na našej škole školské kolo OSJL. Z 9 účastníkov po absolvovaní vedomostného testu, štylistickej časti a rétorického prejavu komisia vyhodnotila školské kolo:

 

  Výsledky školského kola

Kategória A

Kategória B

1.

nebolo udelené

1.

W. Wunderlichová II. B

2.

V. Kissová III. A

2.

B. Haverlová I. B

3.

L. Pavlíková III. B

3.

M. Zváč II. A

Blahoželáme!