Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do druhého ročníka ekonomickej olympiády. Jej cieĺom je zlepšiť ekonomickú a finančnú gramotnosť žiakov stredných škôl. Preverovanie vedomostí žiakov prebehlo formou on-line testov. Vedomostí z oblasti mikro a makroekonómie si otestovali vybraní žiaci štvrtých ročníkov, pod vedením Ing. Kupčulákovej a Mgr. Berešovej. Všetci zúčastnení žiaci úspešne absolvovali testy z ekonomickej olympiády, najlepšie v hodnotení obstáli žiačky Radka Jančovičová zo 4.A a Nikol Adamíková zo 4.B triedy.
Zapísala Ing. Molčanová