fotka projektu   vestibulProjekt „Cestujeme Európou“

(školský rok 2018/2019)

Vyhodnotenie druhého kola

     Víťazmi druhého kola „Najvýznamnejšie symboly krajiny“ sa stali tieto pracovné skupiny:

1. miesto 

 Taliansko

30 bodov

1. miesto 

 Česká republika

30 bodov

1. miesto 

 Nemecko

30 bodov

1. miesto 

 Slovenská republika     

30 bodov

1. miesto 

 Veľká Británia

30 bodov

     Rozhodnúť o víťazoch v tomto kole bolo veľmi náročné. Všetkých päť panelov bolo spracovaných veľmi zaujímavo a esteticky. Zároveň vo všetkých skupinách bolo vidieť plno nových nápadov, ktoré vyžadovali dlhšiu dobu spracovania zadanej témy. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli piatim skupinám udeliť najvyšší možný počet bodov.

     Víťazom blahoželáme a všetkým zapojeným žiakom želáme veľa tvorivých nápadov do boja o poradie v treťom kole.

010203

0405