Dňa 28. septembra 2018 v čase od 9:00 do 18:00 h sa uskutočnil v nákupnom stredisku Avion v Bratislave už ôsmy ročník prezentácie stredných odborných škôl a gymnázií. Na uvedenej akcii sa spolu s našou školou predstavilo 51 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Kredibilita a úroveň tejto akcie neustále stúpa, čo sa odráža aj na množstve škôl, ktoré sa postupne pripájajú. Pokiaľ v roku 2012 to bolo 33 škôl, tento ročník sa prezentovalo už 51 škôl a prezentácie prvý krát prebiehali nielen v interiéry, ale aj v exteriéry na ploche parkoviska. Záujemcovia si tak mohli pozrieť ukážky napríklad chemických pokusov, flambovania, murovania steny, prehliadky plemien psov a rôzne iné aktivity. Hlavným cieľom uvedenej akcie bolo predovšetkým pomôcť rodičom a ich deťom pri výbere školy (resp. ich budúceho povolania) a tak sa rozhodnúť, kam  po skončení základnej školy.

      Každá zapojená škola dostala k dispozícii stánok, v ktorom podľa svojich možností a schopností mohla predstaviť váhajúcim deviatakom a ich rodičom, prečo sa rozhodnúť práve pre konkrétnu školu. Tento rok sa organizačne na tejto akcii podieľali žiaci III. B. Popri prezentácii priamo v zaujímavo pripravenom stánku, rozdávali pripravené materiály s informáciami o študijných odboroch pre nasledujúci školský rok a odpovedali na množstvo kladených otázok zo strany záujemcov o našu školu.

      Všetkým zapojeným žiakom, ale i učiteľom sa chceme aj touto cestou poďakovať za dôstojnú reprezentáciu našej školy. Veríme, že aj prostredníctvom tejto akcie sme zaujali a váhajúcim deviatakom sme ukázali čo všetko zaujímavé naša škola ponúka. Zároveň im bola ponúknutá možnosť navštíviť našu školu počas dňa otvorených dverí 5. decembra 201814. februára 2019.