notebook boyPoužívať PC a internet je pre dnešnú mládež úplne samozrejmé, na sociálnych sieťach trávia niektorí i niekoľko hodín denne. S pozitívami internetových aplikácii je potrebné vidieť aj negatíva, ktoré majú na deti a mládež nepriaznivý dopad. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby mali všetci informácie o negatívach a dôsledkoch svojho správania na internete. Preto je dôležitá prevencia.  V našej škole sme preto pripravili v spolupráci s PZ Bratislava V  prednášku, ktorú odprezentovala kpt. Mgr. Grísová, spojenú s besedou pre žiakov I. ročníka.