2018 11 23 001Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchaného na ženách ( 25. november) si treba  pripomenúť, že aj u nás sú ženy - obete násilia, ktoré je páchané najmä za zatvorenými dverami domácností.

O tom, ako rozpoznať takéto násilie, aké rôzne formy môže mať a čo robiť, keď sa žena stane obeťou násilia sa rozprávali naši prváci s policajnou preventistkou z okresného PZ Námestie hraničiarov kpt. Mgr. G. Grísovou.