image0001

Miestna knižnica na Prokofievovej 5 , Bratislava ( Mgr. Petra Mišáková ) umožnila našim žiakom z III.B zapojiť sa do projektu Kľúč k domovu, ktorý realizuje OZ Proti prúdu. V rámci projektu sa žiaci zúčastnili besedy o bezdomovectve s p. Veronikou, ktorá predáva časopis NOTA BENE a tiež sa skúsili vcítiť do role členov rôznych minoritných skupín (napr. Rómovia, cudzinci, ľudia bez domova, mládež) a vyjadriť, v čom spočíva diskriminácia danej skupiny, aké právo im spoločnosť upiera a v čom môžu byť oni prínosom pre spoločnosť.
Akcia bola mimoriadne podnetná a priviedla žiakov k zamysleniu o ľuďoch bez domova, či iných príslušníkoch menšinových skupín.