logo      13. decembra 2018 žiaci II. B triedy navštívili Európske informačné centrum na Palisádach v Bratislave, v ktorom sa nachádza Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoločne s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu. Cieľom našej návštevy bola možnosť získať viac informácií na tému „Mladí ľudia v Európskej únii“. V krásnej konferenčnej miestnosti, kde sa pravidelne organizujú tlačové konferencie, prednášky, workshopy, semináre či prezentácie, si žiaci vypočuli základné informácie o vzniku, činnosti a budúcnosti Európskej únie prostredníctvom prezentácie pripravenej pánom Andrejom Krchňavým. V rámci uvedenej prednášky však hlavne odznelo plno zaujímavých podnetov na zamyslenie sa nad súčasnosťou a budúcnosťou EU. Užitočné boli aj informácie z portálu – EURES (Európsky portál pre pracovnú mobilitu), ktorý raz možno aj naši žiaci využijú pri hľadaní svojho budúceho uplatnenia sa na trhu práce s možnosťou aj mimo územia Slovenska. Veríme, že takéto podnetné akcie sa nám podarí zorganizovať aj v budúcnosti.

01 02 03

04 05