Mgr. Katarína Zalaiová, právny poradca z Ministerstva hospodárstva SR prijala pozvanie na našu školu s cieľom objasniť žiakom práva, ktoré sa týkajú každého kupujúceho na trhu. Učivo, ktoré žiaci preberajú na predmetoch tovaroznalectvo a právna náuka boli prepojené s reálnymi príkladmi z praxe z oblastí ako:

  • nakupovanie cez internet
  • internetové podvody
  • nakupovanie tovarov a online služieb
  • práva pri nakupovaní online
  • úlohy Európskeho spotrebiteľského centra

Žiaci III.B, mali možnosť dozvedieť sa zaujímavé informácie a zároveň sa podeliť o svoje skúsenosti pri nakupovaní. Ďakujeme za profesionálny prístup a ústretovosť Mgr. Kataríne Zalaiovej.