rukyDňa 21. 2. 2019 sa v  Novej Cvernovke uskutočnilo diskusné podujatie Vedecká čajovňa, ktoré bolo venované otázkam demokracie, liberalizmu a ľudských práv.

Podujatia sa zúčastnili aj naši žiaci spolu s p. PhDr. Helenou Schwartzovou a JUDr. Dagmar Majdanovou. O svoje skúsenosti a názory sa podelili hostia z rôznych oblastí verejného a akademického života, napr. verejná ochrankyňa práv prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. a vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD.

Hovorilo sa o demokracii a spoločenskej dôvere, o európskych hodnotách a o tom, ako si môžeme uplatňovať svoje práva. Prednášajúci hostia odpovedali na množstvo otázok žiakov z oblasti občianskeho, trestného a ústavného práva. Nevyhli sme sa ani diskusii o blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu.

Veríme, že naši mladí ľudia získali nové poznatky, ktoré obohatia ich vzdelávací, sociálny a kultúrny život.