trziveuPrečo ísť voliť v európskych voľbách v máji 2019? Je demokracia samozrejmosť?

Na tieto a ďalšie otázky odpovedal našim študentom vo štvrtok 21. 3. 2019 pán Dionýz Hochel poverený riadením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Pán Hochel nám rozprával o histórii vzniku EÚ, jednotlivých inštitúcií, neobišiel ani tému brexitu. Hlavnou témou však boli blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu. Upozornil mladých ľudí na iniciatívu tentorazidemvolit.eu. Považoval za dôležité zdôrazniť nízku účasť občanov SR v predchádzajúcich voľbách. Vyjadril však nádej, že volieb v máji 2019 sa zúčastní viac oprávnených voličov. Na záver si mohli žiaci svoje znalosti o Únii overiť v súťaži, ktorú pre nich pán Hochel pripravil.

Tešíme sa, že sme sa mohli dozvedieť informácie od človeka, ktorý je v priamom kontakte s dianím na pôde Európskeho parlamentu. Veríme, že diskusia s ním podnieti študentov k väčšiemu záujmu o európske témy a povzbudí ich k účasti na voľbách.

IMG 20190321 120728