logo 2Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Už 23. rok ulice miest a obcí v jediný deň v roku 11. apríla – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky našim dobrovoľníkom prispievajúci umožnia realizáciu projektov a programov, smerujúcich predovšetkým ku konkrétnej praktickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám. Chcela by som sa poďakovať dobrovoľníkom z III.A a III.B, ktorí pomohli pri spoluorganizovaní tejto zbierky. Naša škola sa každoročne zapája do aktivít, ktoré sú zamerané na dobrovoľníctvo.