Európske Solárne Dni sú najväčšou osvetovou kampaňou zameranou na využívanie solárnej energie v Európe, ktorá sa zaoberá otázkami v oblasti dopadov využívania fosílnych palív na klimatické zmeny, upozorňuje na udržateľné využívanie energie a zníženie ekologických rizík. Tento rok prebieha od 29.04. 2019 do 17.05. 2019.

Naša škola sa tiež zapojila do tejto kampane. Diskutovali sme o možnostiach využitia slnečnej energie, súťažili v tvorbe plagátov na danú tému, vytvorili informačný panel o možnostiach využitia slnečnej energie. Pripravili sme kvíz o slnku, v ktorom si žiaci mohli overiť svoje vedomosti o solárnej energii.

Počas Európskych solárnych dní sme získali mnoho nových informácií a naučili sme sa, ako možno znížiť náklady na výrobu elektrickej energie.