Žiaci II.B. mali možnosť prehĺbiť si teoretické vedomosti s tými praktickými z oblasti colnej politiky. Pozvanie na našu školu prijal mjr. Ing. Marián Laščiak z Finančnej správy SR. Žiakom vysvetlil niektoré colné režimy, druhy ciel a pôsobenie zamestnancov na Finančnej správe. Prednáška bola obohatená fotodokumentáciou z nelegálnej činnosti pri ktorej zasahovali colné orgány. Záver bol venovaný otázkam a voľnej diskusii.