Tak ako mnoho ďalších mladých ľudí, aj naši viacerí žiaci pomýšľajú na prácu v zahraničí (prázdninové brigády, dočasná práca).

Bohužiaľ je známe, že mnohokrát sľubované podmienky sú ďaleko od reálnej skutočnosti, preto je dôležité venovať sa prevencii (overenie si zamestnávateľa, pracovnej agentúry, pracovnej ponuky).

Pod názvom Opatrnosti nie je nikdy dosť sme na túto tému dňa 09. 05. 2019 uskutočnili na škole pre žiakov tretieho ročníka workshop pod vedením  policajnej preventistky z okresného PZ Námestie hraničiarov kpt. Mgr. G. Grísovej.