Študentské voľby sú pre mladých ľudí veľmi dôležité. Dávajú im priestor vyjadriť svoj názor, môžu byť ich prvým krokom k občianskej zodpovednosti.

Na našej škole sa simulované voľby do Európskeho parlamentu uskutočnili 07. mája 2019. Študenti si prakticky vyskúšali svoje teoretické znalosti z hodín občianskej výchovy. Mohli nielen voliť jednotlivé frakcie EP, ale aj pomáhať pri príprave a priebehu samotných volieb.

Veríme, že živá atmosféra študentských volieb prebudila ich záujem o Európsku úniu a motivovala ich k účasti na skutočných voľbách do Európskeho parlamentu. Držíme si palce, aby sme aj my prispeli k vyššej volebnej účasti mladých ľudí v tohoročných voľbách.