Posledný marcový týždeň využili študenti obchodnej akadémie na skrášlenie okolia svojej školy. Prispeli tak skromným dielom k naplneniu cieľov Agendy 2030, k realizácii ktorej sa hlási aj Slovensko. Jedným zo 17 cieľov tejto agendy je Život na pevnine. Hovorí o dôležitosti chrániť pozemné ekosystémy a o zodpovednom správaní sa ľudí k lesom a celkovo k prírode.

Preto sa študenti rozhodli vyčistiť lesík, ktorý sa nachádza v blízkosti školy. Znečistený bol odpadkami, ktoré tam po sebe ponechávali nezodpovední návštevníci. Podarilo sa im vyzbierať zvyšky polystyrénu, papieriky, igelitové vrecúška, prázdne konzervy.

Dúfajme, že ich prácu miestni obyvatelia ocenia a že lesík zostane čistý čo najdlhšiu dobu.