Cestujeme Europou 2018-2019 4. kolo

Cestujeme Europou 2018-2019 4. kolo

Projekt - „Cestujeme Európou“ (školský rok 2018/2019)   Vyhodnotenie štvrtého kola      Víťazmi štvrtého kola „Ekonomické parametre štátu“ sa stali tieto pracovné skupiny: 1. miesto  Česká...

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Divadelné centrum Martin pripravilo aj tento rok nové predstavenie v anglickom jazyku určené pre žiakov stredných škôl. To tohoročné má názov The Onlines, a ako už názov napovedá, je o mladých ľuďoch, neustále napojených na internet a sociálne...

Stretnutie s poslankyňou Európskeho parlamentu

Stretnutie s poslankyňou Európskeho parlamentu

Dňa 06. 03. 2019 privítala p. riaditeľka Ing. Oľga Ferenčíková na našej škole europoslankyňu pani Mgr. Janu Žitňanskú. Vo veľmi príjemnej atmosfére nám pani Mgr. Jana Žitňanská porozprávala o fungovaní Európskeho parlamentu, o dôležitosti...

Kritériá pre prijatie

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka denného štvorročného štúdia v šk. roku 2019/2020 V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých...

Olympiáda Mladý účtovník 2019

Olympiáda Mladý účtovník 2019

Dňa 19. februára 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník, ktoré pripravila PK POP. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci štvrtých ročníkov. Žiaci preukázali vedomosti a zručnosti pri účtovaní rozličných účtovných...

Vedecká čajovňa

Vedecká čajovňa

Dňa 21. 2. 2019 sa v  Novej Cvernovke uskutočnilo diskusné podujatie Vedecká čajovňa, ktoré bolo venované otázkam demokracie, liberalizmu a ľudských práv. Podujatia sa zúčastnili aj naši žiaci spolu s p. PhDr. Helenou Schwartzovou...

Krajské kolo súťaže v písaní na PC 2018/2019

Krajské kolo súťaže v písaní na PC 2018/2019

       Dňa 14. februára 2019 sa uskutočnil na Obchodnej akadémii, Račianska 107, Bratislava už 53. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na...

Olympiáda zo SJL – krajské kolo

Olympiáda zo SJL – krajské kolo

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o...

ZÍSKALI SME CENU

ZÍSKALI SME CENU

V dňoch 7. 2. 2019 sa konal 10. Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali. Žiaci III.B si na voliteľnom predmete Cvičná firma praktikum založili fitness centrum s obchodným názvom Blow Up Gym, s.r.o.. Na veľtrhu bola účasť nielen zo...

Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

Olympiáda ľudských práv (OĽP) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Cieľom je posilňovať základné demokratické piliere medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv,...

ECDL – Digitálne zručnosti pre život

ECDL – Digitálne zručnosti pre život

Naša škola sa zapojila do projektu ECDL – Digitálne zručnosti pre život, ktorý bol realizovaný s podporou BSK a Slovenskej informačnej spoločnosti. Jeho zámerom bolo zlepšiť dôležitú zložku pripravenosti absolventov stredných škôl na...

OD SLOVENSKEJ KORUNY K EURU

OD SLOVENSKEJ KORUNY K EURU

Žiaci I.B mali jedinečnú príležitosť zúčastniť sa výstavy v Národnej banke Slovenska s názvom „Od slovenskej koruny k euru“. Mali možnosť dozvedieť sa odpovede na otázky:  prečo sa európske štáty integrovali do Európskej únie...

Cestujeme Europou 2018-2019 3. kolo

Cestujeme Europou 2018-2019 3. kolo

Projekt „Cestujeme Európou“ (školský rok 2018//2019) Vyhodnotenie tretieho kola       Víťazmi tretieho kola „Najvýznamnejšie osobnosti politického a spoločenského života“ sa stali tieto pracovné...

AIESEC –Educate Slovakia

V týždni od 28.01 do 31.01. 2019 sa naša škola zapojila do projektu Educate Slovakia, ktorý je organizovaný medzinárodnou študentskou organizáciou AIESEC. Tento rok sme hostili 2 študentky - dobrovoľníčky, Biu z Brazílie a Lizu z Ruska, ktoré mali...

ODBORNÁ PREDNÁŠKA – OCHRANA SPOTREBITEĽA

Mgr. Katarína Zalaiová, právny poradca z Ministerstva hospodárstva SR prijala pozvanie na našu školu s cieľom objasniť žiakom práva, ktoré sa týkajú každého kupujúceho na trhu. Učivo, ktoré žiaci preberajú na predmetoch tovaroznalectvo a...

Európske informačné centrum

Európske informačné centrum

      13. decembra 2018 žiaci II. B triedy navštívili Európske informačné centrum na Palisádach v Bratislave, v ktorom sa nachádza Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoločne s Informačnou kanceláriou...

Kuba – dve tváre slobody

Kuba – dve tváre slobody

     Vďaka celoštátnemu vzdelávaciemu projektu „Svet okolo nás“ sa 12. decembra 2018 žiaci I. A a I. B triedy zúčastnili projekcie spojenej s diskusiou „Kuba – dve tváre...

Celoškolská súťaž žiakov v spracovaní informácií na počítači v súťažnej disciplíne – písanie na počítači

     Dňa  14 decembra 2018  sa uskutočnila na našej škole celoškolská súťaž v spracovaní informácií na počítači v súťažnej disciplíne - písanie na počítači, pre druhé až štvrté ročníky. Súťaže sa...

Odborná prednáška z Ministerstva vnútra SR

Na našej obchodnej akadémii mali žiaci III. ročníkov a I. FDU VOŠ jedinečnú príležitosť prehĺbiť si vedomosti z právnej oblasti. Predstavitelia Ministerstva vnútra mjr. JUDr. Andrea Záhorská a plk. Mgr. Tibor Sekula mali pripravenú...

Mikulášska nádielka

Mikulášska nádielka

Dňa 6.12.2018 našu školu, tak ako každý rok, navštívil Mikuláš so svojou družinou. Dobrých odmenil, zlých pokreslil uhlím. K dobrej nálade prispela nielen IV.A, ale aj vianočné piesne, koledy a básničky, ktoré nám navodili príjemnú...

 • Cestujeme Europou 2018-2019 4. kolo

  Cestujeme Europou 2018-2019 4. kolo

 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

 • Stretnutie s poslankyňou Európskeho parlamentu

  Stretnutie s poslankyňou Európskeho parlamentu

 • Kritériá pre prijatie

 • Olympiáda Mladý účtovník 2019

  Olympiáda Mladý účtovník 2019

 • Vedecká čajovňa

  Vedecká čajovňa

 • Krajské kolo súťaže v písaní na PC 2018/2019

  Krajské kolo súťaže v písaní na PC 2018/2019

 • Olympiáda zo SJL – krajské kolo

  Olympiáda zo SJL – krajské kolo

 • ZÍSKALI SME CENU

  ZÍSKALI SME CENU

 • Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

  Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

 • ECDL – Digitálne zručnosti pre život

  ECDL – Digitálne zručnosti pre život

 • OD SLOVENSKEJ KORUNY K EURU

  OD SLOVENSKEJ KORUNY K EURU

 • Cestujeme Europou 2018-2019 3. kolo

  Cestujeme Europou 2018-2019 3. kolo

 • AIESEC –Educate Slovakia

 • ODBORNÁ PREDNÁŠKA – OCHRANA SPOTREBITEĽA

 • Európske informačné centrum

  Európske informačné centrum

 • Kuba – dve tváre slobody

  Kuba – dve tváre slobody

 • Celoškolská súťaž žiakov v spracovaní informácií na počítači v súťažnej disciplíne – písanie na...

 • Odborná prednáška z Ministerstva vnútra SR

 • Mikulášska nádielka

  Mikulášska nádielka

giweather joomla module

Dňa 16. novembra 2012 sa žiaci našej školy (I. - II. ročník, IV. A) zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jayzku "PETER BLACK" v DK Zrkadlový háj.

Predstavenie v podaní hercov Divadelného centra z Martina malo u žiakov pozitívny ohlas. Zábavnou formou si osvojili alebo zopakovali zaužívané frázy z bežnej komunikácie v ANJ.

Mgr. Janka Horňáková

21. 11. 2012 sme sa zapojili do 5. ročníka OSJL.

Porota z 15 účastníkov po absolvovaní vedomostného testu, štylistickej časti a rétorického prejavu vyhodnotila školské kolo:

Kategória Aimages

1. Andrea Regélyová (III. B)

2. Erika Vallová (III. C)

3. Daniela Jahnová (III. D)

Kategória B

1. Romana Sládkovičová (II. B)

2. Nikola Drahusová (I. B)

3. Karin Rigáňová (II. A)

Víťazky školského kola nás budú reprezentovať v krajskom kole.

Srdečne blahoželáme!

16. 11. 2012 sa aj naša škola pripojila k stovkám dobrovoľníkov, aby pomohla dobrej veci. Nadácia pre deti Slovenska usporiadala už po 14- krát prostredníctvom celoročnej finančnej zbierky „Hodina deťom“ akciu „Uličnica“, aby tak pomohla pri podpore rôznych organizácií a projektov zameraných na pomoc a rozvoj detí a mládeže vo všetkých regiónoch Slovenska.

Dobrovoľníckej práce sa z našej školy zúčastnilo 29 žiakov : Blažíčková, Valentová, Schreiberová, Matulová, Horváthová, Šarmírová, Janokovičová, Veselý, Lošonský, Jahnová, Karelová, Cicák, Dršková – III. D; Vlček, Tóth, Rusňáková, Smiščíková, Caffi – III. A; Hucíková, Cséfalvay, Sládečková, Šípošová – III.C ; Sojáková, Trautenbergerová, Manová, Maxonová, Harcula, Mráz, Fiala, Janák – II. C.

Spolu vyzbierali : 439, 80 eur.

Najúspešnejšie tímy :

 1. Hucíková,   Cséfalvay – III. C - 123, 16 eur
 2. Šarmírová, Horváthová, Jankovičová – III. D - 66,51 eur
 3. Sládečková, Šípošová – III.C - 60, 94 eur

Za  tento deň   všetkým zúčastneným žiakom patrí vďaka za aktívnu pomoc a úspešnú reprezentáciu našej školy.

                                                                             Mgr. Jarmila Búčiová

2012-11-13 00001Imatrikulácie

 Dňa 26.10.2012 sme sa zúčastnili imatrikulácií, kde sme oficiálne privítali prvákov na našej škole. Tie sa konali v Zrkadlovom háji, tak ako je to zvykom každý rok. Imatrikuláciami nás sprevádzali dvaja zábavní moderátori spolu so svojimi spolužiakmi ( 3. C, 3. D). Okrem zaujímavých disciplín, ktoré museli prváci plniť, sme videli dve famózne spevácke vystúpenia v prevedení Chanel Danis a Eriky Reindlovej. Eriku hudobne sprevádzal Daniel Sládek, bývalý profesor našej školy.

 Po programe sme sledovali film s názvom "Kúpili sme Zoo". Tento príbeh je typická americká rodinná komédia, ktorá zaujala väčšinu zúčastnených.

 Na záver by sme chceli poďakovať vedeniu, štatutárnej zástupkyni Ing. Ferenčíkovej za pekný príhovor a samozrejme všetkým žiakom.

Tešíme sa na ďalší rok!

 Žiaci 3. C a 3. D 

ecardNávšteva závodu Volkswagen je nielen skutočným potešením pre nadšencov automobilov, ale aj veľmi dobrou odbornou exkurziou pre mládež. V mesiaci október navštívili žiaci druhých ročníkov v rámci predmetu podniková ekonomika tento výrobný podnik s medzinárodnou pôsobnosťou. Podnik, v ktorom je zamestnaných vyše 700 zamestnancov a moderné technológie vám zaručí jedinečný zážitok. Výrobný podnik Volkswagen začal svoju činnosť na Slovensku v roku 1992. V súčasnosti sa vo výrobe vyrábajú automobily typu Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen Up, Škoda Citigo, Seat Mil a v neposlednom rade do výrobného portfólia závodu patrí aj produkcia karosérií Porshe Cayenne. Môžete vidieť ako vás obklopuje veľké množstvo strojov ako napríklad „šimi a svatba“, ktoré vo veľkej miere zamestnancom Volkswagenu uľahčujú prácu. Pokiaľ chcete vidieť skonštruovanie automobilu, pásovú výrobu, pokročilú technológiu a vkročiť do tajov veľkovýroby máte možnosť priamo v závode v Bratislave. Chceli by sme poďakovať pani profesorke Mgr. Berešovej za zorganizovanie exkurzie, ktorá nám pomohla pochopiť preberané učivo prepojením teórie s praxou. Volkswagen das Auto.

                                                                                              Napísala Denisa Hurčíková II.B

Go to top