Finančná gramotnosť v súvislostiach

Finančná gramotnosť v súvislostiach

Dňa 17. 06. 2019 sme privítali na našej škole finančných špecialistov Mgr. Katarínu Dedinskú a Mgr. Emila Macušina z NBS z Odboru ochrany finančných spotrebiteľov, ktorí k nám prišli prednášať na tému Finančná gramotnosť...

Absolventské skúšky VOŠ

Absolventské skúšky VOŠ

Študenti pomaturitného denného vyššieho odborného štúdia vykonali dňa 3.6.2019 absolventské skúšky a obhajoby svojich absolventských prác z odborov cestovný ruch a financie. Cestovný ruch je odbor, v ktorom vybraní študenti...

ODBORNÁ PREDNÁŠKA O COLNEJ POLITIKE

ODBORNÁ PREDNÁŠKA O COLNEJ POLITIKE

Žiaci II.B. mali možnosť prehĺbiť si teoretické vedomosti s tými praktickými z oblasti colnej politiky. Pozvanie na našu školu prijal mjr. Ing. Marián Laščiak z Finančnej správy SR. Žiakom vysvetlil niektoré colné režimy, druhy...

MATBEH 2019

MATBEH 2019

Zatiaľ čo štvrtáci preukazovali svoje vedomosti na maturitách a tretiaci praxovali, žiaci prvého a druhého ročníka si zmerali rýchlosť a matematickú zručnosť na MATBEHU. Dňa 21. mája 2019 okolo Veľkého Draždiaku žiaci za slnečného...

Tentoraz idem voliť

Tentoraz idem voliť

Dnes 24. 5. 2019 sme na našej škole ukončili aktivity spojené s voľbami do Európskeho parlamentu. Mnohí z nás sa zapojili do iniciatívy tentorazidemvolit.eu, diskutovali sme o voľbách a budúcnosti Európskej únie s pánom...

ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”

ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”

Žiačky III.B., ktoré prejavili záujem o podnikanie mali jedinečnú príležitosť zúčastniť sa kvalitných workshopov, ktoré organizovala spoločnosť Rozbehni sa. Workshop I: Ako nájsť & rozbehnúť dobrý nápad Workshop II: Social Impact...

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka na šk. rok 2019/2020 Prijatí na odbor 6317M obchodná akadémia: Prijatí na odbor 6317M obchodná akadémia na základe kritérií pre šk. rok 2019/2020 Neprijatí na odbor 6317M obchodná akadémia: Neprijatí na...

Riziká práce v zahraničí

Riziká práce v zahraničí

Tak ako mnoho ďalších mladých ľudí, aj naši viacerí žiaci pomýšľajú na prácu v zahraničí (prázdninové brigády, dočasná práca). Bohužiaľ je známe, že mnohokrát sľubované podmienky sú ďaleko od reálnej skutočnosti, preto je dôležité venovať sa...

SIMULOVANÉ VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

SIMULOVANÉ VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

Študentské voľby sú pre mladých ľudí veľmi dôležité. Dávajú im priestor vyjadriť svoj názor, môžu byť ich prvým krokom k občianskej zodpovednosti. Na našej škole sa simulované voľby do Európskeho parlamentu uskutočnili 07. mája 2019. Študenti si...

Európske Solárne Dni

Európske Solárne Dni

Európske Solárne Dni sú najväčšou osvetovou kampaňou zameranou na využívanie solárnej energie v Európe, ktorá sa zaoberá otázkami v oblasti dopadov využívania fosílnych palív na klimatické zmeny, upozorňuje na udržateľné využívanie...

Girl's day 2019

Girl's day 2019

Každoročne je štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci dňom žien pracujúcich v IT sektore. Tento rok 25.4.2019 aj desať našich žiačok navštívilo spoločnosti podľa vlastného výberu, kde pre ne bol pripravený zaujímavý program. Okrem workshopov či...

PREDNÁŠKA NA BURZE CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE

Žiaci štvrtých ročníkov OA a študenti VOŠ mali možnosť prehĺbiť si teoretické vedomosti s tými praktickými návštevou na Burze cenných papierov. Odbornú prednášku viedol Ing. Marián Sásik, PhD. generálny riaditeľ BCPB, ktorý vysvetlil...

FRANŠÍZING ZÁŽITKOVOU FORMOU UČENIA

FRANŠÍZING ZÁŽITKOVOU FORMOU UČENIA

Globálny franšízingový koncept je už aj na Slovensku. Žiaci II.B. mali jedinečnú príležitosť dozvedieť sa informácie priamo od vedúceho prevádzky Domino’s pizza. Milí a ústretoví zamestnanci nám priblížili spôsob práce a prístup...

DEŇ NARCISOV 2019

DEŇ NARCISOV 2019

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Už 23. rok ulice miest a obcí v jediný deň v roku 11. apríla – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom...

Stredoškolská odborná činnosť – 3. miesto na krajskom kole!

Stredoškolská odborná činnosť – 3. miesto na krajskom kole!

Dňa 4. apríla 2019 sa na SPŠE K. Adlera v Bratislave uskutočnilo krajské kolo 41. ročníka SOČ. Našu školu reprezentovala Alexandra Virágová z II. B triedy. S prácou jej pomáhali aj spolužiačky Edita Rusnáčiková a Simona...

Úspešný finalista Ekonomickej olympiády - Patrik Janus

Patrik Janus, žiak IV.A. sa zúčastní celoslovenského finále druhého ročníka Ekonomickej olympiády 2018/2019. Úspešne zvládol všetky predchádzajúce kolá a postupuje do finále, ktoré sa uskutoční 25. apríla 2019 v aule Ekonomickej...

Vyčistili sme les

Vyčistili sme les

Posledný marcový týždeň využili študenti obchodnej akadémie na skrášlenie okolia svojej školy. Prispeli tak skromným dielom k naplneniu cieľov Agendy 2030, k realizácii ktorej sa hlási aj Slovensko. Jedným zo 17 cieľov tejto agendy je...

Beseda na tému volieb do Európskeho parlamentu

Beseda na tému volieb do Európskeho parlamentu

Prečo ísť voliť v európskych voľbách v máji 2019? Je demokracia samozrejmosť? Na tieto a ďalšie otázky odpovedal našim študentom vo štvrtok 21. 3. 2019 pán Dionýz Hochel poverený riadením Kancelárie Európskeho parlamentu na...

Cestujeme Europou 2018-2019 4. kolo

Cestujeme Europou 2018-2019 4. kolo

Projekt - „Cestujeme Európou“ (školský rok 2018/2019)   Vyhodnotenie štvrtého kola      Víťazmi štvrtého kola „Ekonomické parametre štátu“ sa stali tieto pracovné skupiny: 1. miesto  Česká...

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Divadelné centrum Martin pripravilo aj tento rok nové predstavenie v anglickom jazyku určené pre žiakov stredných škôl. To tohoročné má názov The Onlines, a ako už názov napovedá, je o mladých ľuďoch, neustále napojených na internet a sociálne...

 • Finančná gramotnosť v súvislostiach

  Finančná gramotnosť v súvislostiach

 • Absolventské skúšky VOŠ

  Absolventské skúšky VOŠ

 • ODBORNÁ PREDNÁŠKA O COLNEJ POLITIKE

  ODBORNÁ PREDNÁŠKA O COLNEJ POLITIKE

 • MATBEH 2019

  MATBEH 2019

 • Tentoraz idem voliť

  Tentoraz idem voliť

 • ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”

  ROADSHOW “VYMYSLI A ROZBEHNI NÁPAD”

 • Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka

 • Riziká práce v zahraničí

  Riziká práce v zahraničí

 • SIMULOVANÉ VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

  SIMULOVANÉ VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019

 • Európske Solárne Dni

  Európske Solárne Dni

 • Girl's day 2019

  Girl's day 2019

 • PREDNÁŠKA NA BURZE CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE

 • FRANŠÍZING ZÁŽITKOVOU FORMOU UČENIA

  FRANŠÍZING ZÁŽITKOVOU FORMOU UČENIA

 • DEŇ NARCISOV 2019

  DEŇ NARCISOV 2019

 • Stredoškolská odborná činnosť – 3. miesto na krajskom kole!

  Stredoškolská odborná činnosť – 3. miesto na krajskom kole!

 • Úspešný finalista Ekonomickej olympiády - Patrik Janus

 • Vyčistili sme les

  Vyčistili sme les

 • Beseda na tému volieb do Európskeho parlamentu

  Beseda na tému volieb do Európskeho parlamentu

 • Cestujeme Europou 2018-2019 4. kolo

  Cestujeme Europou 2018-2019 4. kolo

 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

giweather joomla module

Matematická olympiáda Pangealogo pangea

Pangea je celoeurópska matematická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl. V tomto školskom roku sa na Slovensku konal jej druhý ročník.

Hlavným cieľom olympiády Pangea je zvýšiť záujem študentov o matematiku a zdokonaliť ich logické myslenie. Je určená pre všetkých študentov, nielen pre matematicky zdatných. Najmenej polovica úloh je zostavená tak, aby sa dala vyriešiť prostredníctvom logického uvažovania.

Na našej škole sa do súťaže zapojilo 65 žiakov 1., 2. a 3. ročníka. Na vyriešenie 25 úloh mali 45 minút.

Najúspešnejšími riešiteľmi v jednotlivých ročníkoch boli :

 1. ročník – Ľuboš Navrátil (I. A), Štefánia Hrubá (I. A), Vladimír Hudák (I. A)
 2. ročník – Lukáš Fiala (II. C), Lenka Šiková ( II. B), Jakub Kovár (II. A)
 3. ročník – Leonard Gužiňák (III. C), Martin Zeman (III. C), Peter Lošonský (III. D)

Všetkým blahoželáme a veríme, že v budúcom roku sa tým najlepším podarí prebojovať aj do celoslovenského kola .

PK MAT

2013-04-22 00015V pondelok 22. apríla sa študenti našej školy zapojili do viacerých aktivít konaných v rámci DŇA ZEME. Boli to činnosti ako čistenie a úprava okolia školy, o čo sa pričinila hlavne I. B trieda, a výsadba okrasných stromčekov a kvetov. Veľmi zaujímavá bola návšteva I. A triedy na akcii Zelené školy na Hrad, ktorá sa konala v priestoroch galérie Národnej galérie SR na Bratislavskom hrade.

Cieľom tejto akcie bolo prezentovať aktivity škôl zapojených do programu Zelená škola a zároveň ukázať, že enviromentálna výchova môže byť zábavná a poučná zároveň. Študenti mali možnosť pozrieť si niektoré výučbové programy, tvorivé dielne, infostánky a výstavu plagátov od Zelených škôl z celého Slovenska.

Na základe tejto výstavy bola na škole vyhlásená celoškolská súťaž o najkrajší plagát na tému „Zem našimi očami“.

 

 

 

 

Dňa 22. marca 2013 sa konalo regionálne kolo Olympiády Mladý účtovník.

Našu školu reprezentovali žiaci IV. B triedy Patrik Hupka a Marek Sandor. Patrik Hupka sa medzi 43 zúčastnenými súťažiacimi umiestnil na peknom 7. mieste. Blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

Obidvom zúčastneným vyslovujeme poďakovanie za úspešnú reprezentáciu našej školy a prajeme im veľa úspechov.

                                                                                                                      PK POP

Dňa 11.04.2013 sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. 
 
Zúčastnili sa aj naši žiaci z III. B a z III. C. 
 
V tomto kole sme boli úspešní a Laco Fabo z III. C sa umiestnil na krásnom 2. mieste.
 
L. Fabo postupuje do celoštátnej prehliadky, ktorá sa uskutoční 25. - 27. apríla 2013 v Nových Zámkoch. 
 
Zúčastneným žiakom ďakujeme a Lacovi želáme veľa úspechov v celoštátnej prehliadke.

EXKURZIA V ČOKOLÁDOVNI V RAKÚSKU

image 0001Firma založená Franzom Hauswirthom sr. v roku 1949 pôvodne pôsobila zo začiatku ako cukráreň vo Viedni. Prevádzka sa presťahovala a začala vo veľkom výrobu čokoládových cukroviniek a praliniek. Jeho syn a menovec Franz mladší zainvestoval do technologických vylepšení čím sa firma Hauswirth stala najväčšou v Rakúsku podobného zamerania výroby.

V súčasnosti je spoločnosť Hauswirth dodávateľom cukroviniek rôzneho druhu do celého sveta čím sa teda zapojila do zahraničného obchodu.

Vďaka pani profesorke Berešovej sme sa po chodbách tejto továrne na čokoládu mohli prejsť a na vlastné oči vidieť ako tieto sladké pochutiny vznikajú dokonca sme si na nich mohli aj osobne pochutiť. Určite to bola veľmi zaujímavá exkurzia a všetci sme si odtiaľ odniesli niečo nové.

 

Žiaci II.B

Go to top