Základné informácie o lyžiarskom výcvikovom kurze pre zákonného zástupcu žiaka

Termín LVK:   23. 01. 2019 (streda) – 28. 01. 2019 (pondelok)  Doprava:  Autobusom  Adresa:  Zuberec – Habovka, penzión „BÉCY“, okr. Tvrdošín  Odchod na LVK:   23. 01. 2019...

ODBORNÁ PREDNÁŠKA – OCHRANA SPOTREBITEĽA

Mgr. Katarína Zalaiová, právny poradca z Ministerstva hospodárstva SR prijala pozvanie na našu školu s cieľom objasniť žiakom práva, ktoré sa týkajú každého kupujúceho na trhu. Učivo, ktoré žiaci preberajú na predmetoch tovaroznalectvo a...

Európske informačné centrum

Európske informačné centrum

      13. decembra 2018 žiaci II. B triedy navštívili Európske informačné centrum na Palisádach v Bratislave, v ktorom sa nachádza Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoločne s Informačnou kanceláriou...

Kuba – dve tváre slobody

Kuba – dve tváre slobody

     Vďaka celoštátnemu vzdelávaciemu projektu „Svet okolo nás“ sa 12. decembra 2018 žiaci I. A a I. B triedy zúčastnili projekcie spojenej s diskusiou „Kuba – dve tváre...

Celoškolská súťaž žiakov v spracovaní informácií na počítači v súťažnej disciplíne – písanie na počítači

     Dňa  14 decembra 2018  sa uskutočnila na našej škole celoškolská súťaž v spracovaní informácií na počítači v súťažnej disciplíne - písanie na počítači, pre druhé až štvrté ročníky. Súťaže sa...

Odborná prednáška z Ministerstva vnútra SR

Na našej obchodnej akadémii mali žiaci III. ročníkov a I. FDU VOŠ jedinečnú príležitosť prehĺbiť si vedomosti z právnej oblasti. Predstavitelia Ministerstva vnútra mjr. JUDr. Andrea Záhorská a plk. Mgr. Tibor Sekula mali pripravenú...

Mikulášska nádielka

Mikulášska nádielka

Dňa 6.12.2018 našu školu, tak ako každý rok, navštívil Mikuláš so svojou družinou. Dobrých odmenil, zlých pokreslil uhlím. K dobrej nálade prispela nielen IV.A, ale aj vianočné piesne, koledy a básničky, ktoré nám navodili príjemnú...

Beseda o bezdomovectve

Beseda o bezdomovectve

Miestna knižnica na Prokofievovej 5 , Bratislava ( Mgr. Petra Mišáková ) umožnila našim žiakom z III.B zapojiť sa do projektu Kľúč k domovu, ktorý realizuje OZ Proti prúdu. V rámci projektu sa žiaci zúčastnili besedy...

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

Olympiáda ľudských práv (OĽP) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Cieľom je posilňovať základné demokratické piliere medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv,...

Boli sme v centre diania – Blow Up Gym s.r.o.

Boli sme v centre diania – Blow Up Gym s.r.o.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Boli sme v centre diania – Blow Up Gym s.r.o. V dňoch 22. - 23. 11. 2018 sa žiaci III.B zúčastnili Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v priestoroch V- klubu v Bratislave. Na voliteľnom...

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo dňa 23.11. 2018 a celkovo sa ho zúčastnilo 17 žiakov, ktorí najskôr robili písomný test pozostávajúci z úloh na počúvanie, čítanie s porozumením, gramatiku a slovnú zásobu. V ďaľšej časti ústne...

Násilie páchané na ženách, domáce násilie

Násilie páchané na ženách, domáce násilie

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchaného na ženách ( 25. november) si treba  pripomenúť, že aj u nás sú ženy - obete násilia, ktoré je páchané najmä za zatvorenými dverami domácností. O tom, ako rozpoznať takéto...

Cestujeme Europou 2018-2019 1. kolo

Cestujeme Europou 2018-2019 1. kolo

Projekt „Cestujeme Európou“ (školský rok 2018/2019)   Vyhodnotenie prvého kola      Víťazmi prvého kola s témou: „Fyzicko-geografické začlenenie štátu“ sa stali tieto pracovné skupiny: miesto...

Cestujeme Európou 2018/2019

Cestujeme Európou 2018/2019

Projekt „Cestujeme Európou“       V školskom roku 2009/2010 sme prvý krát začali pracovať na celoročnom projekte „Cestujeme Európou“. Hlavnými cieľmi uvedeného projektu je, aby žiaci boli nútení hľadať spoločnú cestu...

Imatrikulácia 2018

Dňa 26. 10. 2018 sa uskutočnili imatrikulácie našich prvákov. Organizácie tohoto podujatia sa výborne zhostili vybraní žiaci III. A a III. B triedy. Vďaka skvelým moderátorom Kristínke a Dominikovi, ako aj dobrej nálade, ktorú vytvorili všetci...

Kyberšikanovanie ako novodobá forma agresie

Kyberšikanovanie ako novodobá forma agresie

Používať PC a internet je pre dnešnú mládež úplne samozrejmé, na sociálnych sieťach trávia niektorí i niekoľko hodín denne. S pozitívami internetových aplikácii je potrebné vidieť aj negatíva, ktoré majú na deti a mládež nepriaznivý dopad. Z...

DNI EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE

DNI EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE

V rámci projektu s tematikou tolerancie a boja proti extrémizmu usporiadal Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Slovenským národným divadlom a OZ Living Memory 17. októbra podujatie v priestoroch Kultúrneho centra...

JEDEN SVET

JEDEN SVET

Nezisková organizácia Človek v ohrození pripravila pre žiakov SŠ bezplatné filmové projekcie v rámci medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov o ľudských právach Jeden svet, ktorý je venovaný žurnalistom, ktorí riskujú svoj...

Vykroč za vzdelaním

Vykroč za vzdelaním

Dňa 10. 10. 2018 sa žiaci 4. ročníkov zúčastnili v bratislavskom NTC veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA&VAPAC. Veľtrh ponúka prezentáciu najmä slovenských a českých škôl ale aj zahraničných univerzít a vzdelávacích inštitúcií. Ich...

PO STOPÁCH ÚSPEŠNÝCH PODNIKATEĽOV

PO STOPÁCH ÚSPEŠNÝCH PODNIKATEĽOV

PRINCIP BAŤA: DNES FANTAZIE, ZÍTRA SKUTEČNOST      Múzeum v Zlíne má stálu expozíciu na celom 3. nadzemnom podlaží. Študenti VOŠ I.FDU mali možnosť dozvedieť sa o histórii firmy Baťa od založenia v roku 1894 až po...

 • Základné informácie o lyžiarskom výcvikovom kurze pre zákonného zástupcu žiaka

 • ODBORNÁ PREDNÁŠKA – OCHRANA SPOTREBITEĽA

 • Európske informačné centrum

  Európske informačné centrum

 • Kuba – dve tváre slobody

  Kuba – dve tváre slobody

 • Celoškolská súťaž žiakov v spracovaní informácií na počítači v súťažnej disciplíne – písanie na...

 • Odborná prednáška z Ministerstva vnútra SR

 • Mikulášska nádielka

  Mikulášska nádielka

 • Beseda o bezdomovectve

  Beseda o bezdomovectve

 • OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

  OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV

 • Boli sme v centre diania – Blow Up Gym s.r.o.

  Boli sme v centre diania – Blow Up Gym s.r.o.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Olympiáda v anglickom jazyku

 • Násilie páchané na ženách, domáce násilie

  Násilie páchané na ženách, domáce násilie

 • Cestujeme Europou 2018-2019 1. kolo

  Cestujeme Europou 2018-2019 1. kolo

 • Cestujeme Európou 2018/2019

  Cestujeme Európou 2018/2019

 • Imatrikulácia 2018

 • Kyberšikanovanie ako novodobá forma agresie

  Kyberšikanovanie ako novodobá forma agresie

 • DNI EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE

  DNI EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE

 • JEDEN SVET

  JEDEN SVET

 • Vykroč za vzdelaním

  Vykroč za vzdelaním

 • PO STOPÁCH ÚSPEŠNÝCH PODNIKATEĽOV

  PO STOPÁCH ÚSPEŠNÝCH PODNIKATEĽOV

Clear

-2°C

Bratislava

Clear

Wind: 27.36 km/h

 • 03 Jan 2019

  Breezy 0°C -3°C

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 0°C -2°C

ecardNávšteva závodu Volkswagen je nielen skutočným potešením pre nadšencov automobilov, ale aj veľmi dobrou odbornou exkurziou pre mládež. V mesiaci október navštívili žiaci druhých ročníkov v rámci predmetu podniková ekonomika tento výrobný podnik s medzinárodnou pôsobnosťou. Podnik, v ktorom je zamestnaných vyše 700 zamestnancov a moderné technológie vám zaručí jedinečný zážitok. Výrobný podnik Volkswagen začal svoju činnosť na Slovensku v roku 1992. V súčasnosti sa vo výrobe vyrábajú automobily typu Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen Up, Škoda Citigo, Seat Mil a v neposlednom rade do výrobného portfólia závodu patrí aj produkcia karosérií Porshe Cayenne. Môžete vidieť ako vás obklopuje veľké množstvo strojov ako napríklad „šimi a svatba“, ktoré vo veľkej miere zamestnancom Volkswagenu uľahčujú prácu. Pokiaľ chcete vidieť skonštruovanie automobilu, pásovú výrobu, pokročilú technológiu a vkročiť do tajov veľkovýroby máte možnosť priamo v závode v Bratislave. Chceli by sme poďakovať pani profesorke Mgr. Berešovej za zorganizovanie exkurzie, ktorá nám pomohla pochopiť preberané učivo prepojením teórie s praxou. Volkswagen das Auto.

                                                                                              Napísala Denisa Hurčíková II.B

Biela pastelka 2012

26.09. 2012 vyvrcholil 11. ročník verejnej zbierky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Do charitatívnej zbierky Biela pastelka zameranej na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím sa naša zapojila po tretíkrát. Dobrovoľníci z našej školy – žiaci tretích ročníkov : Mikulička, Dvořáková, Táncsoš, Mašková, Palkovičová, Gazsó, Caffi, Šikulová, Zajdenová, Pešková, Cicák, Gažovičová, Helingerová, Glasová, Miškeríková, Baumgartnerová, Karelová, Jahnová, Tóth, Vlček, Ďuriášová, Vallová, Šándorová, Šrámková, Gáálová, Hucíková, Jankovičová, Horváthová, Šarmírová, Szabová, Bérešová spoluvyzbierali 789,54 eur, čím prispeli k skvalitneniu a zlepšeniu života ľudom, ktorí musia nahradiť svoj zrak inými zmyslami. Najúspešnejší dobrovoľníci : Simona Jankovičová, Barbora Horváthová a Silvia Šarmírová – 129,35 eur; Jaroslava Helingerová a Dagmar Glasová – 103,86 eur; Ildikó Gáalová a Magdaléna Hucíková - 80,29 eur.

Všetkým žiakom za ich aktívny prístup ďakujeme.

Mgr. Jarmila Búčiová

2012-09-25 00004  2012-09-25 000012012-09-26 00003 2012-09-26 000022012-09-26 00001

 

- Stredoškolská odborná činnosť
- Olympiády z jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho
- Mladý účtovník - v šk. roku 1999/2000 sme dosiahli 1. miesto v rámci celého Slovenska
- Súťaže z ADK
- Súťaž z IVT
- Literárne súťače (Štúrovo pero, Petržlské súzvuky Ferka Urbánka)
- Matematické súťaže (Klokan)
- Súťaž Europa v škole
- Súťaž Cvičných firiem
- Futbalové a volejbalové turnaje
- Súťaže aerobicu
Medzi ďalšie aktivity našej školy patria:
Hospodársky týždeň - voliteľný predmet. Má charakter praktickej podnikateľskej hry simulujúcej činnosti troch konkurenčných firiem s určitým podielom na trhu počas 5-tich hospodárskych rokov. Zúčastňujú sa na ňom žiaci 3. ročníkov. Úspešne ho vedie Ing. Dagmar Turzová s vyškolenými lektormi.

Spolupráca - družobné školy - Lýceum Jeana Lurcata v Paríži, projekt SOKRATES.
Go to top