Projekt - „Cestujeme Európou“

(školský rok 2017//2018)

 Vyhodnotenie tretieho kola

     Víťazmi tretieho kola „Najvýznamnejšie osobnosti politického a spoločenského života“ sa stali tieto pracovné skupiny:

 1. miesto Česká republika    30 bodov 
 2. miesto  Taliansko   20 bodov
 3. miesto  Veľká Británia   10 bodov

   Víťazným skupinám blahoželáme a všetkým zapojeným žiakom želáme veľa tvorivých nápadov do boja o poradie v štvrtom kole.

 1 23