Projekt

„Cestujeme Európou“

(školský rok 2018/2019)

 

Vyhodnotenie prvého kola

     Víťazmi prvého kola s témou: „Fyzicko-geografické začlenenie štátu“ sa stali tieto pracovné skupiny:

  1. miesto Taliansko                 30 bodov
  2. miesto Česká republika     20 bodov
  3. miesto Nemecko                10 bodov

     Víťazom blahoželáme a všetkým zapojeným žiakom želáme veľa nových tvorivých nápadov do ďalších kôl.

 123