Projekt „Cestujeme Európou“

(školský rok 2018//2019)

Vyhodnotenie tretieho kola

      Víťazmi tretieho kola „Najvýznamnejšie osobnosti politického a spoločenského života“ sa stali tieto pracovné skupiny:

1. miesto

Česká republika

30 bodov

2. miesto

Taliansko

20 bodov

3. miesto

Slovenská republika  

10 bodov

      Víťazným skupinám blahoželáme a všetkým zapojeným žiakom želáme veľa tvorivých nápadov do boja o poradie vo štvrtom kole.

1 2 3