ecdl logoNaša škola sa zapojila do projektu ECDL – Digitálne zručnosti pre život, ktorý bol realizovaný s podporou BSK a Slovenskej informačnej spoločnosti. Jeho zámerom bolo zlepšiť dôležitú zložku pripravenosti absolventov stredných škôl na vstup do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia a zvýšiť tak schopnosti využívať PC na pracovné účely. Projekt prebiehal vo viacerých fázach, pričom finálnou fázou bolo testovanie žiakov z jednotlivých modulov ECDL, ktoré sa uskutočnilo so žiakmi III. B triedy 28. a 29. januára 2019 pod vedením akreditovaného skúšobného komisára. Žiaci tretieho ročníka obchodnej akadémie tak získajú medzinárodný ECDL certifikát platný až v 140 krajinách sveta.