Projekt - „Cestujeme Európou“

(školský rok 2018/2019)

 

Vyhodnotenie štvrtého kola

     Víťazmi štvrtého kola Ekonomické parametre štátu sa stali tieto pracovné skupiny:

1. miesto 

Česká republika 

30 bodov 

2. miesto

Veľká Británia 

20 bodov

3. miesto

Nemecko

10 bodov

   Víťazom tohto kola blahoželáme a veríme, že všetky pracovné skupiny v nasledujúcom (poslednom) kole zmobilizujú svoje sily k vytvoreniu čo najpútavejších prezentácií.  

   001 CR002 GB003 DE