Cestujeme Europou 2018-2019 4. kolo

Cestujeme Europou 2018-2019 4. kolo

Projekt - „Cestujeme Európou“ (školský rok 2018/2019)   Vyhodnotenie štvrtého kola      Víťazmi štvrtého kola „Ekonomické parametre štátu“ sa stali tieto pracovné skupiny: 1. miesto  Česká...

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Divadelné centrum Martin pripravilo aj tento rok nové predstavenie v anglickom jazyku určené pre žiakov stredných škôl. To tohoročné má názov The Onlines, a ako už názov napovedá, je o mladých ľuďoch, neustále napojených na internet a sociálne...

Stretnutie s poslankyňou Európskeho parlamentu

Stretnutie s poslankyňou Európskeho parlamentu

Dňa 06. 03. 2019 privítala p. riaditeľka Ing. Oľga Ferenčíková na našej škole europoslankyňu pani Mgr. Janu Žitňanskú. Vo veľmi príjemnej atmosfére nám pani Mgr. Jana Žitňanská porozprávala o fungovaní Európskeho parlamentu, o dôležitosti...

Kritériá pre prijatie

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka denného štvorročného štúdia v šk. roku 2019/2020 V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých...

Olympiáda Mladý účtovník 2019

Olympiáda Mladý účtovník 2019

Dňa 19. februára 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník, ktoré pripravila PK POP. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci štvrtých ročníkov. Žiaci preukázali vedomosti a zručnosti pri účtovaní rozličných účtovných...

Vedecká čajovňa

Vedecká čajovňa

Dňa 21. 2. 2019 sa v  Novej Cvernovke uskutočnilo diskusné podujatie Vedecká čajovňa, ktoré bolo venované otázkam demokracie, liberalizmu a ľudských práv. Podujatia sa zúčastnili aj naši žiaci spolu s p. PhDr. Helenou Schwartzovou...

Krajské kolo súťaže v písaní na PC 2018/2019

Krajské kolo súťaže v písaní na PC 2018/2019

       Dňa 14. februára 2019 sa uskutočnil na Obchodnej akadémii, Račianska 107, Bratislava už 53. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na...

Olympiáda zo SJL – krajské kolo

Olympiáda zo SJL – krajské kolo

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o...

ZÍSKALI SME CENU

ZÍSKALI SME CENU

V dňoch 7. 2. 2019 sa konal 10. Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali. Žiaci III.B si na voliteľnom predmete Cvičná firma praktikum založili fitness centrum s obchodným názvom Blow Up Gym, s.r.o.. Na veľtrhu bola účasť nielen zo...

Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

Olympiáda ľudských práv (OĽP) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Cieľom je posilňovať základné demokratické piliere medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv,...

ECDL – Digitálne zručnosti pre život

ECDL – Digitálne zručnosti pre život

Naša škola sa zapojila do projektu ECDL – Digitálne zručnosti pre život, ktorý bol realizovaný s podporou BSK a Slovenskej informačnej spoločnosti. Jeho zámerom bolo zlepšiť dôležitú zložku pripravenosti absolventov stredných škôl na...

OD SLOVENSKEJ KORUNY K EURU

OD SLOVENSKEJ KORUNY K EURU

Žiaci I.B mali jedinečnú príležitosť zúčastniť sa výstavy v Národnej banke Slovenska s názvom „Od slovenskej koruny k euru“. Mali možnosť dozvedieť sa odpovede na otázky:  prečo sa európske štáty integrovali do Európskej únie...

Cestujeme Europou 2018-2019 3. kolo

Cestujeme Europou 2018-2019 3. kolo

Projekt „Cestujeme Európou“ (školský rok 2018//2019) Vyhodnotenie tretieho kola       Víťazmi tretieho kola „Najvýznamnejšie osobnosti politického a spoločenského života“ sa stali tieto pracovné...

AIESEC –Educate Slovakia

V týždni od 28.01 do 31.01. 2019 sa naša škola zapojila do projektu Educate Slovakia, ktorý je organizovaný medzinárodnou študentskou organizáciou AIESEC. Tento rok sme hostili 2 študentky - dobrovoľníčky, Biu z Brazílie a Lizu z Ruska, ktoré mali...

ODBORNÁ PREDNÁŠKA – OCHRANA SPOTREBITEĽA

Mgr. Katarína Zalaiová, právny poradca z Ministerstva hospodárstva SR prijala pozvanie na našu školu s cieľom objasniť žiakom práva, ktoré sa týkajú každého kupujúceho na trhu. Učivo, ktoré žiaci preberajú na predmetoch tovaroznalectvo a...

Európske informačné centrum

Európske informačné centrum

      13. decembra 2018 žiaci II. B triedy navštívili Európske informačné centrum na Palisádach v Bratislave, v ktorom sa nachádza Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoločne s Informačnou kanceláriou...

Kuba – dve tváre slobody

Kuba – dve tváre slobody

     Vďaka celoštátnemu vzdelávaciemu projektu „Svet okolo nás“ sa 12. decembra 2018 žiaci I. A a I. B triedy zúčastnili projekcie spojenej s diskusiou „Kuba – dve tváre...

Celoškolská súťaž žiakov v spracovaní informácií na počítači v súťažnej disciplíne – písanie na počítači

     Dňa  14 decembra 2018  sa uskutočnila na našej škole celoškolská súťaž v spracovaní informácií na počítači v súťažnej disciplíne - písanie na počítači, pre druhé až štvrté ročníky. Súťaže sa...

Odborná prednáška z Ministerstva vnútra SR

Na našej obchodnej akadémii mali žiaci III. ročníkov a I. FDU VOŠ jedinečnú príležitosť prehĺbiť si vedomosti z právnej oblasti. Predstavitelia Ministerstva vnútra mjr. JUDr. Andrea Záhorská a plk. Mgr. Tibor Sekula mali pripravenú...

Mikulášska nádielka

Mikulášska nádielka

Dňa 6.12.2018 našu školu, tak ako každý rok, navštívil Mikuláš so svojou družinou. Dobrých odmenil, zlých pokreslil uhlím. K dobrej nálade prispela nielen IV.A, ale aj vianočné piesne, koledy a básničky, ktoré nám navodili príjemnú...

 • Cestujeme Europou 2018-2019 4. kolo

  Cestujeme Europou 2018-2019 4. kolo

 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

  Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

 • Stretnutie s poslankyňou Európskeho parlamentu

  Stretnutie s poslankyňou Európskeho parlamentu

 • Kritériá pre prijatie

 • Olympiáda Mladý účtovník 2019

  Olympiáda Mladý účtovník 2019

 • Vedecká čajovňa

  Vedecká čajovňa

 • Krajské kolo súťaže v písaní na PC 2018/2019

  Krajské kolo súťaže v písaní na PC 2018/2019

 • Olympiáda zo SJL – krajské kolo

  Olympiáda zo SJL – krajské kolo

 • ZÍSKALI SME CENU

  ZÍSKALI SME CENU

 • Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

  Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

 • ECDL – Digitálne zručnosti pre život

  ECDL – Digitálne zručnosti pre život

 • OD SLOVENSKEJ KORUNY K EURU

  OD SLOVENSKEJ KORUNY K EURU

 • Cestujeme Europou 2018-2019 3. kolo

  Cestujeme Europou 2018-2019 3. kolo

 • AIESEC –Educate Slovakia

 • ODBORNÁ PREDNÁŠKA – OCHRANA SPOTREBITEĽA

 • Európske informačné centrum

  Európske informačné centrum

 • Kuba – dve tváre slobody

  Kuba – dve tváre slobody

 • Celoškolská súťaž žiakov v spracovaní informácií na počítači v súťažnej disciplíne – písanie na...

 • Odborná prednáška z Ministerstva vnútra SR

 • Mikulášska nádielka

  Mikulášska nádielka

giweather joomla module

Image38Dňa 18.marca 2019 naša škola organizovala v spolupráci s OA Hrobákova OKRESNÉ KOLO SŠ vo volejbale dievčat, BA V. Svoje sily si zmeralo deväť stredných škôl z bratislavskej Petržalky, ktoré boli rozdelené do troch skupín. Skupina „A “a „B“ sa hrala na OA Dudova a „C“ skupina na OA Hrobákova.

V skupine „A“ bojovali o postup dievčatá z gymnázia z Einsteinovej, SOŠ Farského a Súkr. gymnázia MERCURY. Víťazom skupiny sa stali dievčatá z Einsteinovej, druhá skončila SOŠ Farského, tretie miesto obsadili dievčatá zo Súkromného gymnázia MERCURY.

V „B“ skupine súperili družstvá z Gymnázia na Pankúchovej, Bil. gymnázia C.S.Lewisa a Súkr. SUŠ animovanej tvorby. Prvé miesto obsadili suverénne dievčatá z Pankúchovej. Dievčatá z Bil. gymnázia C.S.Lewisa si vybojovali 2.miesto a na tretie miesto sa ušlo dievčatám zo Súkr. SUŠ animovanej tvorby.

V „C“ skupine boli domáce dievčatá z Hrobákovej, Ev. lýceum Vranovská a Súkromná SUŠ animovanej tvorby. Dievčatá z Hrobákovej využili domáce prostredie, vyhrali skupinu a postúpili do finálovej skupiny.

Finálová skupina sa hrala v telocvični na OA Dudovej. Víťazné družstvá z jednotlivých skupín – Gymnázium Einsteinova, Gymnázium Pankúchová a OA Hrobákova hrali medzi sebou. Dievčatá z Pankúchovej boli nad sily oboch súperov a suverénne obsadili prvé miesto. Druhé miesto patrilo Gymnáziu Einsteinova a tretie skončili dievčatá z OA Hrobákova.

Opäť sa potvrdila dobrá spolupráca s OA Hrobákova. Touto cestou sa chcem poďakovať Mgr. Števovi Bratkovi, ktorý zorganizoval na „Hrobáčke“ skupinu „C“.

Lyžiarskeho výcviku v najkrajšej časti Západných Tatier - Roháče, kde o sneh nikdy nie je núdza, sme sa zúčastnili v dňoch 23. januára - 28. januára 2019. Našli sme tu dostatok širokých a bezpečných svahov vhodných pre začiatočníkov aj pokročilých. Kurz bol súčasťou vyučovania telesnej a športovej výchovy a prispel k upevneniu zdravia, zvýšeniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti našich prvákov. Kurz sa konal podľa plánu, ktorý pripravil vedúci výcviku Mgr. Vladimír Cích.

OA Dudova „B“ získala na turnaji 2.miesto

 Image44December je už tradične mesiac, v ktorom naša škola organizuje futsalový turnaj o „Pohár riaditeľa OA Dudova. Vo stredu 12.decembra sa konal už XXIV. ročník. Dejiskom bola športová hala „Vlčie hrdlo“.

Pozvanie na turnaj prijali o SPŠE Hálova, SOA Profi-Kamo, OA Dudova „A“, OA Dudova „B“, Cirkevná SOŠ FrassatihoSOŠCH Vlčie hrdlo.

V „A“ skupine sa stretli SPŠE Hálova, SOA Profi-Kamo a OA Dudova „A“. V prvom zápase „Hálova“ vyhrala tesne /3:2/ nad chlapcami z PROFI-KAMA. V druhom zápase naši chalani z „áčka“ vyhrali nad SPŠE Hálova 2:1 a na postup z prvého miesta im stačila aj remíza s PROFI-KAMOM. V tomto stretnutí sme mali veľkú prevahu, ale nevedeli sme streliť súperovi gól. Napokon sa zápas skončil 1:0 v prospech nášho súpera a tak všetky tri družstvá mali v konečnom účtovaní 3 body. O postupujúcich do semifinále rozhodol väčší počet strelených gólov – Hálova -4, PROFI-KAMO -3, OA Dudova “A“ -2 góly. Naše „áčko“ skončilo tretie a hralo zápas o 5.miesto.

V „B“ skupine si zmerali sily OA Dudova „B“, Cirkevná SOŠE Frassatiho a SOŠCH Vlčie hrdlo. Chlapci z nášho „béčka“ po výhrach 5:2 nad SOŠCH Vlčie hrdlo a 2:1 nad Cirkevnou SOŠ Frassatiho vyhrali skupinu a zabezpečili si postup do semifinále. Druhým semifinalistom sa stali chalani z „Vlčieho hrdla“, ktorí vyhrali prekvapujúco nad SOŠE Frassatiho 6:1.

Okresné kolo žiakov SŠ vo futsale, Bratislava 5
2018/2019

Image43V utorok 09.10.2018 naša škola organizovala v športovej hale Vlčie Hrdlo okresné kolo BA 5  vo futsale žiakov SŠ. Turnaja sa  zúčastnilo  dvanásť stredných škôl z bratislavskej Petržalky.
Družstva boli rozdelené do štyroch skupín po tri. Do záverečných bojov postúpili víťazi jednotlivých skupín , kde sa bojovalo KO systémom.
V tomto ročníku naši chlapci predviedli perfektné výkony a celým turnajom prešli bez prehry. Skupinu „B“ vyhrali suverénne a v semifinále nedali šancu chalanom z Hálovej. Po výhre 3:0 postúpili do finále, kde sa stretli s výbornou „Sklodowskou“. V tomto rozhodujúcom zápase naši chlapci ukázali svoje futsalové umenie. Po prehratom  prvom polčase dokázali zvrátiť nepriaznivý stav a víťazný gól strelili 30 sekúnd pred koncom stretnutia. V závere ubránili jednogólové vedenie a zaslúžene sa stali víťazmi turnaja.
Chlapcom, ktorí reprezentovali našu školu patrí poďakovanie za predvedené výkony a vzornú reprezentáciu školy.

OLYMPIJSKY DEŇ

logo olymp

Image06

Dňa 25.06.2018 a 26.06.2018 sa na našej škole konal „Olympijsky deň. Celkove sa podujatia zúčastnilo 60 študentov. V pondelok si študenti zmerali svoje sily vo volejbale a florbale. Vo volejbale súťažili tri družstvá z I.A, II.A, III.A a vo florbale štyri družstvá, keď sa k I.A,II.A a III.A pridali chlapci z I.B.

V utorok bojovalo päť družstiev chlapcov /I.A,I.B.II.A, III.A,III.B/ v malom futsale. Po oba dni prebiehali v jednotlivých súťažiach veľmi zaujímavé súboje.

 

 

 

Go to top