image 00128. ROČNÍK

V pondelok, 20. 11. 2017, prebehlo školské kolo Olympiády z  nemeckého jazyka. Študenti absolvovali porozumenie počutého textu, čítaného textu, gramaticko – lexikálnu a ústnu časť. Porota z dvadsiatich troch účastníkov určila víťazov:

KATEGÓRIA    2A

/ 1. - 2. r./

 

1. miesto

Aurel Kákoni

I.B

2. miesto

Andrea Hodorovská

I.B

3. miesto

Sára Slobodová

I.B

KATEGÓRIA    2B

/ 3. – 4. r. /

 

1. miesto

Yasmeen Lili

IV. A

2. miesto

Diana Kissová

I.B

3. miesto

Juraj Belica

III. B

KATEGÓRIA    2C

/ germanofónni študenti /

 

1. miesto

Tibor Szinghoffer

IV.A

 

            VÍŤAZOM GRATULUJEME !