typing     Dňa 15. februára 2018 sa uskutočnil na Obchodnej akadémii, Račianska 107, Bratislava už 52. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

     Našu obchodnú akadémiu reprezentovali víťazi celoškolskej súťaže v písaní na počítači – Milan Herich (IV. B) a Dominik Mládek (III. B).

     V tvrdej konkurencii, kde splnilo nakoniec kvalifikačný limit len šesť žiakov zúčastnených na tejto súťaži, sa podarilo Milanovi Herichovi umiestniť na krásnom druhom mieste s výkonom 323,7 čistých úderov za minútu (3537 hrubých úderov za minútu).

     Milanovi srdečne gratulujeme a vyslovujeme mu poďakovanie za úspešnú reprezentáciu našej školy.