Untitled 1

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo dňa 23.11. 2018 a celkovo sa ho zúčastnilo 17 žiakov, ktorí najskôr robili písomný test pozostávajúci z úloh na počúvanie, čítanie s porozumením, gramatiku a slovnú zásobu. V ďaľšej časti ústne prezentovali vymyslený príbeh podľa obrázka.

 

 

Výsledky školského kola

Kategória 2A

Kategória 2B

1.

Aurel Kákoni II.B

1.

Dominik Mládek IV.B

2.

Enrico Ciutti   I.A

2.

Adam Šulavík III.B

3.

Patrícia Takáčová I.B

3.

Daria Minaeva III.A

Víťazi oboch kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 16.januára 2019. Blahoželáme!