foto3 MVCFMedzinárodný veľtrh cvičných firiem

Boli sme v centre diania – Blow Up Gym s.r.o.

V dňoch 22. - 23. 11. 2018 sa žiaci III.B zúčastnili Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v priestoroch V- klubu v Bratislave. Na voliteľnom predmete Cvičná firma si žiaci založili cvičnú firmu Blow Up Gym s. r. o., ktorú prezentovali v kategóriách najlepšie logo, slogan, katalóg, prezentácia v slovenskom ale aj anglickom jazyku a samotné vystupovanie reprezentantov firmy. Na veľtrhu sa prezentovalo vyše 50 cvičných firiem, ktoré mali možnosť navštíviť aj žiaci základných, stredných škôl ako aj verejnosť.

O vzornú reprezentáciu školy sa podieľali všetci žiaci cvičnej firmy o čom sa môžete presvedčiť v nižšie priloženej fotodokumentácii.

Napísala Kristína Babulíková