logo olpOlympiáda ľudských práv (OĽP) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Cieľom je posilňovať základné demokratické piliere medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

12. 2018 sa konalo na našej škole školské kolo OĽP. Po absolvovaní vedomostného testu pokračovala súťaž formou diskusie, v rámci ktorej študenti odpovedali na otázky z modernej európskej demokracie, boja proti rasovej diskriminácii a segregácii, práva na vzdelanie, práva na zdravé životné prostredie, hrozby teroristických útokov a základné práva a slobody zaručené Ústavou SR.

Výsledky školského kola

1.miesto M. Pištek III. B

2. miesto D. Tatranská III. B

3. miesto L. Kolárik III. B

Blahoželáme!