logo olpOlympiáda ľudských práv (OĽP) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Cieľom je posilňovať základné demokratické piliere medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

Žiak našej školy, Matej Pištek z 3. B triedy sa dňa 07. februára 2019 zúčastnil krajského kola súťaže OĽP a zaradil sa medzi úspešných riešiteľov súťaže.