blow up gym logoV dňoch 7. 2. 2019 sa konal 10. Kontraktačný deň cvičných firiem v Šali. Žiaci III.B si na voliteľnom predmete Cvičná firma praktikum založili fitness centrum s obchodným názvom Blow Up Gym, s.r.o.. Na veľtrhu bola účasť nielen zo Slovenska, ale aj škôl zo zahraničia. O to viac nás teší získanie ceny za tretie miesto najlepšie logo cvičnej firmy. Žiakom ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy, čo ich posilnilo a bude motivovať v pokračovaní simulovania podnikateľského prostredia.

Veľké poďakovanie patrí konateľovi spoločnosti ARIN, s.r.o. pánovi Jánovi Nitschneiderovi za finančnú pomoc pri realizácii tejto akcie. ĎAKUJEME !