vlajka slovensko 25 mmOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej cieľom je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.

Žiačka našej školy, Vanda Wunderlichová z 2. B triedy sa dňa 12. februára 2019 zúčastnila krajského kola súťaže Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry  v kategórii B a zaradila sa medzi úspešných riešiteľov súťaže.