pc adk 001 Dňa 14. februára 2019 sa uskutočnil na Obchodnej akadémii, Račianska 107, Bratislava už 53. ročník krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

      Našu obchodnú akadémiu reprezentovali víťazi celoškolskej súťaže v písaní na počítači – Ľuboš Ragas (III. AD), Dominik Mládek (IV. B) a Dominik Kohút (III. B). V tvrdej konkurencii, kde zo všetkých zúčastnených splnilo nakoniec kvalifikačný limit len osem žiakov, sa podarilo Ľubošovi Ragasovi umiestniť na krásnom prvom mieste s výkonom 374,8 čistých úderov za minútu a Dominikovi Mládekovi na vynikajúcom treťom mieste s výkonom 313,8 čistých úderov za minútu.

      Ľubošovi aj Dominikovi srdečne gratulujeme a vyslovujeme im poďakovanie za úspešnú reprezentáciu našej školy.