mlady uctovnik 04Dňa 19. februára 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník, ktoré pripravila PK POP. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci štvrtých ročníkov. Žiaci preukázali vedomosti a zručnosti pri účtovaní rozličných účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve v účtovnom programe OMEGA. Najlepšie výsledky pri riešení príkladu dosiahol Patrik Janus zo IV. A, ktorý nás bude spolu s Patrikom Repkom zo IV. A (2. miesto) reprezentovať 20. marca 2019 na regionálnom kole Mladý účtovník na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Úspešným riešiteľom blahoželáme a všetkým súťažiacim želáme veľa úspechov pri praktickej časti maturitnej skúšky.