matbehZatiaľ čo štvrtáci preukazovali svoje vedomosti na maturitách a tretiaci praxovali, žiaci prvého a druhého ročníka si zmerali rýchlosť a matematickú zručnosť na MATBEHU. Dňa 21. mája 2019 okolo Veľkého Draždiaku žiaci za slnečného počasia absolvovali v tímoch matematicko-branný pretek. Najúspešnejšie prvácke a druhácke družstvo:

I.A – Enrico Čiutti, Matej Adamka, Sebastián Červienka, Patrik Kuma a Martin Bínovský

II.A – Milan Pavelka, Timotej Foltýn, Marko Zváč a Patrik Šimko