PRINCIP BAŤA: DNES FANTAZIE, ZÍTRA SKUTEČNOST

     Múzeum v Zlíne má stálu expozíciu na celom 3. nadzemnom podlaží. Študenti VOŠ I.FDU mali možnosť dozvedieť sa o histórii firmy Baťa od založenia v roku 1894 až po súčasnosť. Do expozície sú začlenené kolekcie obuvi, obuvnícke stroje ale aj história zlínského filmu z tvorby svetoznámych filmárov Hermíny Týrlové a Karla Zemana. Mali sme možnosť nahliadnuť do baťovského filmového ateliéru. Jedna časť je venovaná aj cestovateľom Jiřímu Hanzelkovi a Miroslavovi Zikmundovi, ktorí na svoje cesty išli ako obchodní zástupcovia firmy Baťa.

     V múzeu sme mali možnosť vidieť výrobnú linku na výrobu obuvi, niektoré stroje sú dokonca funkčné, vystavené lietadlá a ďalšie zaujímavosti z tohto obdobia. Okrem prehliadky múzea sme sa zapojili do vzdelávacieho programu s názvom Baťovská reklama. Na praktických ukážkach a formou zážitkov sme sa preniesli do minulosti a stali sme sa súčasťou firmy Baťa. Voľný čas sme využili na prehliadku mesta a zo zlínskeho mrakodrapu sme obdivovali celú scenériu mesta.

Študenti I.FDU