Duálny systém vzdelávania

Duálny systém vzdelávania

3 – ročné pomaturitné vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných škôl v šk. r. 2019/2020

  • Študijný odbor 6310 Q Financie pre duálny systém
  • Titul „DIS“ (diplomovaný špecialista)
  • Zamestnávateľ Tatra banka – Praktické vyučovanie
  • Učebná zmluva medzi zamestnávateľom a študentom
  • Podnikové štipendium – „Motivačný systém študentov duálneho vzdelávania“
  • Profesijná príprava absolventa pre priamy vstup do pracovného pomeru v oblasti bankových služieb

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava

Odber noviniek

Chcete dostávať prehľad zaujímavostí zo školy? Prihláste sa na odber noviniek.