Harmonogram

Prijímacie konanie – školský rok 2020/2021

12. 02. 2020 – Deň otvorených dverí na škole od 8:30 do 13:30 h

31. 01. 2020 –  Zverejnenie kritérií pre prijatie žiakov do päťročného štúdia

21. 04. 2020 – Prijímacie skúšky do päťročného štúdia

31. 03. 2020 – Zverejnenie kritérií pre prijatie žiakov do štvorročného štúdia

11. 05. 2020 – Prijímacie skúšky do štvorročného štúdia

14. 05. 2020 – Prijímacie skúšky do štvorročného štúdia

 

Plán výkonov pre školský rok 2020/2021

 

 Študijný odbor

 Plánovaný počet 

 prijatých žiakov 

 Termín podania 

  prihlášky 

 Termín

 prijímacích skúšok 

 Prijímacie

 skúšky 

 6317 M

 obchodná akadémia 

 spolu 

 80 žiakov 

 do 20. 04. 2020 

 11. a 14. 05. 2020 

  slovenský jazyk 

 matematika

 6317 M

 obchodná akadémia

 s rozšírenou športovou prípravou 

 do 20. 04. 2020 

 6317 M

 obchodná akadémia –

 marketing vo finančných službách 

 do 20. 04. 2020 

 6317 M 74

 obchodná akadémia –

 bilingválne štúdium

 (slovensko-anglické) 

 25 žiakov 

 28. 02. 2020

 21. 04. 2020 

 anglický jazyk 

 slovenský jazyk 

 matematika

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava