Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka na šk. rok 2019/2020

Prijatí na odbor 6317M obchodná akadémia:

Neprijatí na odbor 6317M obchodná akadémia:

Nezúčastnili sa:

 

 

 

Kontakty

Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava